A+ A A-
Tom:
strona:

Leopold Płaziński

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 16 stycznia 1879 roku

…w uznaniu jego zasług i życzliwości dla gminy miasta Podgórza w czasie kilkoletniego jego urzędowania… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 7)

Leopold Płaziński

 

starosta powiatu wielickiego

 

Odcisk pieczęci miasta Podgórza przywieszonej przy dyplomie honorowego obywatelstwa Leopolda Płazińskiego oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Leopold Płaziński, urzędnik, starosta powiatowy, poseł do Sejmu Krajowego Galicji. Urodzony w 1830 r., absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcił się karierze urzędniczej w galicyjskiej strukturze administracyjnej. W 1867 r. odnotowany jako komisarz powiatowy w składzie komitetu kościelnego nadzorującego konserwację ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim. W latach 1870–1872 sprawował urząd komisarza powiatowego i zastępcy starosty dla powiatu chrzanowskiego, następnie został przeniesiony do powiatu wielickiego, w którym znajdowało się miasto Podgórze, na urząd kolejno zastępcy starosty i starosty powiatowego – ten ostatni pełnił do roku 1883. W 1882 r. został wybrany z okręgu Wieliczka–Podgórze–Dobczyce posłem do Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie na kadencję trwającą do roku 1889. W latach 1884–1886 sprawował urząd starosty powiatowego w Pilźnie, w latach 1887–1888 odnotowywany jako starosta powiatu bocheńskiego. W 1889 r. objął urząd starosty powiatowego w Tarnowie, na którym pozostał do roku 1895. Wówczas też przewodniczył tarnowskiej Radzie Szkolnej Okręgowej, był komisarzem rządowym Kasy Oszczędności w Tarnowie. Otrzymał obywatelstwa honorowe także Podgórza, Wieliczki, Dobczyc i Pilzna. Zmarł w 1910 r., pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 282 podjętą na posiedzeniu 16 stycznia 1879 r. (ANK, sygn. 29/53/6, s. 245), gdy stanowisko naczelnika gminy (burmistrza) pełnił Florian Nowacki. W uzasadnieniu podano życzliwość dla miasta z pozycji starosty powiatu wielickiego. Przekazanie dyplomu wykonanego przez Marcina Salba nastąpiło po 20 marca 1879 r. (data wyasygnowania przez Radę kwoty na jego ozdobienie). Honorowe obywatelstwo Leopolda Płazińskiego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 7). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja oryginału wspomnianego dyplomu; miejsce spoczynku – grób rodzinny w sektorze XX Starego Cmentarza w Tarnowie.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności