A+ A A-
Tom:
strona:

Paweł Kirschner

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 20 marca 1882 roku

…w dowód wdzięczności gminy za doznaną ze strony Jego życzliwość dla miasta i śpieszne przeprowadzenie sprawy dotyczącej rozszerzenia rayonu fortyfikacyjnego dla Podgórza…

(z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 7)

Paweł Kirschner

 

pułkownik w Dyrekcji Inżynierii Komendy Wojskowej w Krakowie

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) miasta Podgórza.

 

Paweł Kirschner Nortfort (Paul Kirschner), generał major w armii austriackiej, inżynier wojskowy. Odnotowywany w latach 1878 i 1879 w cesarsko-królewskich władzach wojskowych, w ramach Generalnej Komendy dla Galicji i Bukowiny we Lwowie, gdzie z ramienia sztabu inżynierskiego został przydzielony, już w randze pułkownika, do Wojskowej Dyrekcji Budownictwa we Lwowie. W 1880 r. został przeniesiony do Krakowa i przydzielony do Komendy Wojskowej, a w jej ramach do Dyrekcji Inżynierii. Po reorganizacji w latach 1883–1884 jako szef inżynierii służył w Komendzie I Korpusu w Krakowie, jednocześnie awansowany do stopnia generała majora. Na tym stanowisku i w tej randze wykazywany do roku 1888. Wspomniane przeniesienie w 1880 r. z Lwowa do Krakowa i awansowanie związane było z budową III pierścienia obrony Twierdzy Kraków, w szczególności wysuniętych fortów artyleryjskich. Na przedpolach Podgórza, które militarnie stanowiły część obwarowań, powstały wówczas forty główne artyleryjskie nr 50–53: Prokocim, Rajsko, Borek i Bodzów, w czym Paweł Kirschner miał zasadniczy udział. Kawaler Orderu Żelaznej Korony III kl.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 271 podjętą na posiedzeniu 20 marca 1882 r. (ANK, sygn. 29/53/6, s. 555), gdy stanowisko naczelnika gminy (burmistrza) pełnił Florian Nowacki. W uzasadnieniu wskazano zasługi w poszerzeniu obszaru rejonu fortecznego dla Podgórza. Honorowe obywatelstwo Pawła Kirschnera uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 7). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza; widok fragmentu artyleryjskiego Fortu nr 52 Borek, jednego z podgórskich dzieł inżynierii wojskowej w ramach Twierdzy Kraków, powstałych lub podjętych pod dyrekcją uhonorowanego płk. inż. Pawła Kirschnera (widok aktualny, w trakcie kompleksowej rewitalizacji obiektu).

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności