Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Leopold Herbert

tytuł honorowego obywatela nadany 17 sierpnia 1819 roku

…ażeby kommissarzom do demarkacji z strony Najjaśniejszego Cesarza Austrii … wyznaczonym prawo obywatelstwa  udzielone zostało… (z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191)

Leopold Herbert

 

rotmistrz w armii austriackiej, przedstawiciel cesarza Austrii w komisji ustalającej granice Wolnego Miasta Krakowa​

 

Stempel pieczęci Senatu Rządzącego WMK (zwierciadlane odbicie) udzielającego godności honorowego obywatelstwa.

 

Leopold Herbert (od 1850 r. Leopold Herbert von Heerbot, herbu własnego), generał porucznik (generał dywizji) armii austriackiej. Urodzony w 1778 r. w Neukirchen am Walde w Górnej Austrii. Związany z 3. Pułkiem Konnicy (zwanym galicyjskim, morawskim, wreszcie czeskim) z siedzibą sztabu kolejno w Tarnopolu, Tarnowie, Łańcucie i Wiedniu. W 1816 r. w randze rotmistrza delegowany do Sztabu Generalnego Kwatermistrzostwa lwowskiej komendantury wojskowej, skąd skierowano go do demarkacji między Austrią, Prusami i Rosją (Królestwem Polskim) oraz Wolnym Miastem Krakowem. W 1828 r. wrócił do pułku, w 1834 r. awansował na majora. Po reorganizacji konnicy w 1839 r. pełnił funkcję przybocznego dowódcy, a od 1841 r. dowódcy Korpusu Wojskowej Kawalerii. Karierę zakończył w 1851 r. na tymże stanowisku w randze generała porucznika, wówczas też uzyskał tytuł szlachecki z predykatem „von Heerbot”. Odznaczony Austriacko-Cesarskim Orderem Leopolda, polskim Orderem św. Stanisława II kl., rosyjskim Orderem św. Włodzimierza IV kl. Pozostawił dwóch synów, także w cesarskiej armii: Adolfa, majora ułanów, i Leopolda mł., pułkownika w korpusie kawalerii. Zmarł 30 grudnia 1856 r. w Baden k. Wiednia.

 

Fragment wpisu do Księgi obywatelskiej… WMK;

 

Tytuł nadany w wyniku poszerzenia uchwały Senatu Rządzącego nr obrad 1379, nr Dziennika Głównego 2632 (ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191) podjętej 17 sierpnia 1819 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Poszerzenie uchwały polegało na włączeniu do niej sześciu uczestników zespołu demarkacyjnego zajmującego się wyznaczaniem granic WMK z ramienia Austrii (ANK, sygn. WM 622, nlb), por. s. 114. Uhonorowanie nastąpiło w związku z zakończeniem prac nad wytyczeniem granic WMK z sąsiadującymi Królestwem Polskim, Austrią i Prusami.

 

reprodukcja fragmentu mapy sporządzonej w ramach prac demarkacyjnych – tu odcinek granicy między WMK a cesarstwem austriackim biegnącej na rzece Wiśle na odcinku między miejscowościami Podłęże i Chrząstowice; w dolnej części widoczne podpisy członków komisji demarkacyjnej – przyszłych honorowych obywateli Krakowa z roku 1819: Fryderyka Augusta Filipa d’Auvraya, Emanuela Lipowskiego, Emmericha von Blagoevicha, Adama Bojanowicza i Fryderyka Adolfa Boscampa.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska