A+ A A-
Tom:
strona:

Ferdynand Leo von Pressen

tytuł honorowego obywatela nadany 17 sierpnia 1819 roku

…ażeby kommissarzom do demarkacji z strony Najjaśniejszego Cesarza Austrii … wyznaczonym prawo obywatelstwa udzielone zostało… (z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191)

Ferdynand Leo von Pressen

 

kapitan armii austriackiej, przedstawiciel cesarza Austrii w komisji ustalającej granice Wolnego Miasta Krakowa

 

Odcisk w laku pieczęci Senatu Rządzącego WMK udzielającego godności honorowego obywatelstwa.

 

Ferdynand Leo von Pressen, pułkownik wojsk austriackich. Odnotowany w latach 1809–1813 w randze podporucznika 25. Pułku Piechoty (zwanego czeskim) z siedzibą sztabu w mieście Pisku w Czechach. W latach 1816–1818 jako kapitan w Sztabie Generalnego Kwatermistrzostwa lwowskiej komendantury wojskowej wraz z mjr. Emmerichem von Blagoevichem (por. s. 214–215), kpt. Franciszkiem von Hannekartem (por. s. 220–221) i rotm. Leopoldem Herbertem (por. s. 226–227), skąd skierowani zostali do prac nad demarkacją między Austrią, Prusami i Rosją (Królestwem Polskim) oraz Wolnym Miastem Krakowem. W 1818 r. objął stanowisko sekretarza dyrekcji salinarnej w Wieliczce (Austria realizowała tu specjalne uprawnienia nadzorcze) – pełnił je do 1822 r. Od 1844 r. w korpusie oficerskim 56. Pułku Piechoty (zwanego galicyjskim) z siedzibą sztabu w Cieszynie – w randze majora, od 1846 r. podpułkownika. W latach 1850–1852 skierowany do włoskiego miasta Udine, wtedy w granicach Austrii, na stanowisko wojskowego komendanta placu (miasta) w randze pułkownika. W 1854 r. przeszedł w stan spoczynku. W latach 1854–1868 wykazywany jako członek Fundacji Wojskowej Elżbiety Teresy dla oficerów-weteranów. Kawaler rosyjskiego Orderu św. Włodzimierza IV kl.

 

Fragment wpisu do Księgi obywatelskiej… WMK;

 

Tytuł nadany w wyniku poszerzenia uchwały Senatu Rządzącego nr obrad 1379, nr Dziennika Głównego 2632 (ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191) podjętej 17 sierpnia 1819 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Poszerzenie uchwały polegało na włączeniu do niej sześciu uczestników zespołu demarkacyjnego zajmującego się wyznaczaniem granic WMK z ramienia Austrii (ANK, sygn. WM 622, nlb), por. s. 114. Uhonorowanie nastąpiło w związku z zakończeniem prac nad wytyczeniem granic WMK z sąsiadującymi Królestwem Polskim, Austrią i Prusami.

 

Fragment wpisu do Księgi obywatelskiej… WMK; reprodukcja notatki z „Gazety Krakowskiej”  z 1820 r., nr 17, z informacją o zgodzie cesarza Austrii na przyjęcie przez Ferdynanda Leona von Pressena zagranicznych zaszczytów: Orderu św. Włodzimierza przyznanego przez cesarza Rosji i honorowego obywatelstwa Krakowa nadanego przez Senat Wolnego Miasta Krakowa.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności