A+ A A-
Tom:
strona:

Leon Kurykowski

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 19 stycznia 1893 roku

…w dowód uznania Jego życzliwości dla rozwoju i dobrobytu miasta naszego… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 14)

Leon Kurykowski

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) miasta Podgórza oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Leon Kurykowski, radca namiestnikowski, urzędnik administracji austriackiej szczebla powiatowego. Urodzony ok. 1838 r., według relacji z pochodzenia Rusin. W gubernialnym korpusie urzędniczym od 1864 r. – w urzędach obwodowych, w okresie autonomicznym w starostwach powiatowych (krakowskim, wadowickim, nowosądeckim) na stanowiskach od praktykanta po komisarza. W 1880 r. osiągnął szczebel starosty, na którym już pozostał. I tak w latach 1880–1883 był starostą powiatowym w Kolbuszowej, w latach 1884– 1895 pełnił urząd starosty powiatowego w Wieliczce, z kolei w latach 1896–1903 zajmował urząd starosty powiatowego w Białej. W tym też czasie z urzędu przewodniczył powiatowym radom szkolnym oraz pełnił rolę komisarza rządowego w powiatowych lub miejskich kasach oszczędnościowych. Od lat 90. XIX w. z tytułem radcy namiestnikowskiego. Oskarżany przez prasę o germanizację i antypolskość. Honorowy obywatel także Kolbuszowej, Podgórza, Skawiny i Dobczyc. Żonaty z urodzoną w 1846 r. Charlotte pochodzenia niemieckiego. Mieli syna Gustawa, zmarłego w 1912 r. w wieku 31 lat. Dwa lata później, 11 marca 1914 r., zmarł Leon, siedem miesięcy po nim Charlotte. Cała rodzina została pochowana na cmentarzu Centralnym w Wiedniu.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 506 podjętą na posiedzeniu 19 stycznia 1893 r. (ANK, sygn. 29/53/7, s. 705), gdy stanowisko burmistrza sprawował Wacław Adamski. W uzasadnieniu wskazano życzliwość dla rozwoju miasta. 5 kwietnia 1893 r. Rada uchwaliła honorarium dla Aureliusza Pruszyńskiego za wykonanie dyplomu, 6 kwietnia wybrała mającą go wręczyć delegację z burmistrzem i dwoma radnymi. Honorowe obywatelstwo Leona Kurykowskiego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 14). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz cmentarz Centralny w Wiedniu, na którym pochowano Leona Kurykowskiego; na fotografii położony w centrum tego cmentarza kościół pw. św. Karola Boromeusza wybudowany w latach 1908–1911.

​​

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności