A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Kostrzewski

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 26 lipca 1893 roku

…uznając Jego energiczną działalność oraz za poniesione trudy w czasie epidemii cholery… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 16)

Jan Kostrzewski

 

nadkomisarz, naczelnik Ekspozytury Policji w Podgórzu

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) miasta Podgórza oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Jan Kostrzewski, radca cesarski, nadkomisarz policji. Urodzony 2 czerwca 1845 r. w Bilczycach koło Gdowa w powiecie wielickim, nauczyciel pomocniczy w szkole w Podgórzu i guwerner. W 1873 r. wstąpił do policji, początkowo jako koncepista w Dyrekcji Policji w Krakowie, w 1878 r. był już tam komisarzem. Aktywny w tropieniu socjalistycznej konspiracji (m.in. w 1879 r. w lokalu przy ul. Floriańskiej osobiście aresztował Ludwika Waryńskiego). W 1882 r. mianowany naczelnikiem krakowskiej Ekspozytury Policji w Podgórzu (liczącej trzech strażników i stróża). W 1901 r. awansowany do rangi nadkomisarza, wyróżniony tytułem radcy cesarskiego. Ekspozyturą podgórską kierował przez ponad ćwierć wieku, do 1908 r. Był właścicielem realności w Podgórzu przy ul. Rękawka. Odznaczony austriackim Złotym Krzyżem Zasługi z Koroną oraz za agenturalną współpracę z carskimi tajnymi służbami orderami rosyjskimi św. Anny III kl. oraz św. Stanisława III kl. Żonaty z Barbarą Paschmą, córką poprzednika Jana w Ekspozyturze. Mieli dwie córki: Annę i Marię. Zmarł 8 maja 1931 r. w Krakowie; pochowany na tamtejszym cmentarzu Podgórskim nowym w kwaterze za kaplicą; grób się nie zachował.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 615 podjętą na posiedzeniu 26 lipca 1893 r. (ANK, sygn. 29/53/7, s. 740), gdy stanowisko burmistrza sprawował Roman Klein. W uzasadnieniu wskazano zasługi w okresie zwalczania epidemii cholery. Honorowe obywatelstwo Jana Kostrzewskiego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 16). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz miejsce spoczynku – cmentarz Podgórski nowy w Krakowie; niezachowany grób znajdował się z tyłu kaplicy, w rejonie objętym fotografią.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności