A+ A A-
Tom:
strona:

Emil Serkowski

tytuł honorowego obywatela podgórza nadany 20 grudnia 1888 roku

…w dowód uznania Jego zasług położonych około dobra i rozwoju miasta Podgórza… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 13)

Emil Serkowski

 

ustępujący burmistrz miasta Podgórza

 

Fotografia portretowa Emila Serkowskiego oraz własno- ręczny podpis uhonorowanego.

 

Emil Serkowski, herbu Lubicz, inżynier budowlany, burmistrz miasta Podgórza. Urodzony 13 kwietnia 1822 r. w Podgórzu, syn Józefa Teodora, sekretarza i kasjera w magistracie podgórskim, i Elżbiety z Naizerów, pieczętował się herbem Lubicz. Ukończył Instytut Techniczny w Krakowie, od 1854 r. zatrudniony w podgórskim komisariacie dyrekcji budownictwa dróg, następnie w administracji budowlanej w Wieliczce i w dyrekcji budownictwa w Krakowie, od 1870 r. w oddziale budowlanym starostwa powiatowego w Krakowie jako inżynier. Po wyborach 1867 r. zasiadł w Radzie Gminnej Podgórza – członkiem rady pozostawał do śmierci, przez 33 lata. W 1869 r. objął stanowisko budowniczego miejskiego, sprawowane przez 22 lata. W roku 1884 został zastępcą naczelnika gminy Podgórze, w 1888 r. pełnił obowiązki naczelnika gminy, w tymże roku został naczelnikiem gminy– burmistrzem. Po niespełna trzech miesiącach złożył rezygnację, dystansując się od rozgrywek personalnych. Z małżeństwa z Rozalią z Nadmillerów miał troje dzieci: Helenę, Stanisława oraz Wandę, zamężną z Franciszkiem Jerzym Maryewskim (patrz s. 354–355). Zmarł 23 września 1900 r.; pochowany na starym cmentarzu w Podgórzu.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 1306 podjętą na posiedzeniu 20 grudnia 1888 r. (ANK, sygn. 29/53/7, s. 285– 286), gdy Emil Serkowski ustępował ze stanowiska naczelnika gminy (burmistrza). W uzasadnieniu wskazano zasługi dla rozwoju miasta. Honorowe obywatelstwo Emila Serkowskiego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 13). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza; niżej miejsce spoczynku – grobowiec rodzinny Serkowskich i  Maryewskich na cmentarzu Podgórskim starym w Krakowie (por. s. 355).

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności