A+ A A-
Tom:
strona:

Hank Brown

tytuł honorowego obywatela nadany 23 października 1996 roku

…za niestrudzoną działalność na rzecz włączenia Polski do sojuszu obronnego państw demokratycznych… (z zapisu w dyplomie – MK, nr inw. R-2172)

Hank Brown

 

polityk republikański, członek Senatu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

 

Hank Brown z dyplomem honorowego obywatelstwa Krakowa podczas uroczystości jego wręczenia w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie 22 listopada 1996 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Hank Brown (właściwie: George Hanks Brown), prawnik, polityk republikański. Urodzony 12 lutego 1940 r. w Denver w amerykańskim stanie Kolorado. W 1969 r. ukończył Szkołę Prawa na Uniwersytecie Kolorado, następnie uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona. W latach 1962–1966 w stopniu porucznika służył w marynarce wojennej USA. W 1969 r. został przyjęty do palestry w Kolorado, otworzył kancelarię prawniczą – specjalizował się w podatkach, w 1988 r. uzyskał uprawnienia dyplomowanego księgowego. Związany z Partią Republikańską, w latach 1972–1976 polityk stanowy, zasiadający w senacie stanu Kolorado. W 1981 r. uzyskał mandat do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, który sprawował do 1991 r. W tym też 1991 r. wybrany na fotel senatora w Senacie Stanów Zjednoczonych – funkcję tę pełnił do 1997 r. W latach 1997– 1998 współprowadził Centrum Polityki Publicznej i Problemów Współczesnych Uniwersytetu Kolorado w Denver, w latach 1998–2002 był prezesem Uniwersytetu Północnego Kolorado, w latach 2002–2005 pełnił funkcję prezesa Fundacji Danielsa, zaś w latach 2005–2008 sprawował prezesurę Uniwersytetu Kolorado.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXII/612/96 podjętą 23 października 1996 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. W uzasadnieniu eksponowano działania uhonorowanego na rzecz wejścia Polski do NATO i dozbrajania armii RP. Delegacja władz miasta z przywołanym wyżej przewodniczącym RMK oraz wiceprezydentem miasta Jackiem Banasiem wręczyła dyplom 22 listopada 1996 r. w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

Uhonorowany przyjmujący gratulacje od przewodniczącego RMK oraz wystąpienie wiceprezydenta miasta podczas tej uroczystości, w środku widoczny Hank Brown, po prawej stronie fotografii przewodniczący RMK.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności