A+ A A-
Tom:
strona:

ks. Marian Jaworski

tytuł honorowego obywatela nadany 24 maja 2006 roku

…w uznaniu zasług dla nauki i kultury polskiej oraz pojednania

Narodów Polski i Ukrainy… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr CX/1096/06)

ks. Marian Jaworski

 

kardynał, arcybiskup metropolita lwowski, profesor filozofii

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 8 czerwca 2006 r. w Pałacu Wielopolskich. Ks. kard. Marian Jaworski w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Marian Franciszek Jaworski, duchowny rzymskokatolicki, kardynał, metropolita lwowski, teolog i filozof. Urodzony 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie. W 1945 r. wstąpił do tamtejszego Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego, studia kontynuował w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie w 1950 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1952 r. uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Habilitował się z filozofii religii w 1965 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1976 r. został profesorem zwyczajnym na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, w 1981 r. pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Mianowany w 1984 r. biskupem, w 1991 r. arcybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego, w 2001 r. dostąpił kapelusza kardynalskiego. W 2005 r. towarzyszył umierającemu papieżowi Janowi Pawłowi II – udzielił swemu przyjacielowi wiatyku. Kawaler Orderu Orła Białego. Zmarł 5 września 2020 r. w Krakowie; pochowany w krypcie Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CX/ 1096450/06 podjętą 24 maja 2006 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Pytko. Przyznanie godności miało miejsce w jubileusz 80-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie dyplomu nastąpiło 8 czerwca 2006 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Wystąpienie kardynała oraz podpisanie duplikatu dyplomu, jak też uhonorowany opuszczający Pałac Wielopolskich po zamknięciu uroczystej sesji Rady.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności