Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Danuta Michałowska

tytuł honorowego obywatela nadany 27 lutego 2008 roku

…za Jej poświęcenie dla sztuki i teatru, umiejętne przekazywanie piękna słowa i pobudzanie wyobraźni… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXV/450/08)

Danuta Michałowska

 

aktorka, reżyser teatralny, pedagog, profesor sztuk teatralnych

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 16 kwietnia 2008 r. w Pałacu Wielopolskich. Danuta Michałowska w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanej.

 

Maria Danuta Michałowska, aktorka, reżyser i pedagog. Urodzona 7 stycznia 1923 r. w Krakowie. Podczas okupacji niemieckiej współtworzyła krakowski konspiracyjny Teatr Rapsodyczny, w którym występował również Karol Wojtyła – była pierwszą interpretatorką poezji przyszłego papieża. Od 1953 r. grała na deskach Starego Teatru, od 1957 r. ponownie w reaktywowanym Teatrze Rapsodycznym. W 1961 r. związała się jako wykładowca z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych) w Krakowie. W 1963 r. uzyskała habilitację, w 1980 r. profesurę zwyczajną. W latach 1966–1969, 1974–1975 i 1978–1981 sprawowała na tej uczelni funkcję prorektora, w kadencji 1981–1984 na stanowisku rektorskim. W 1961 r. utworzyła własny Teatr Jednego Aktora realizujący dzieła literatury polskiej i światowej w jej adaptacji i reżyserii. W 1978 r. przekształciła go w Teatr Godziny Słowa i tworzyła spektakle na kanwie tekstów Pisma Świętego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 11 stycznia 2015 r. w Krakowie; pochowana tamże na cmentarzu Salwatorskim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXV/ 450/08 podjętą 27 lutego 2008 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczyła Małgorzata Radwan-Ballada. Przyznanie godności zbiegło się z jubileuszem 85-lecia urodzin uhonorowanej. Wręczenie dyplomu nastąpiło 16 kwietnia 2008 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie (sala ta uzyskała patrona w 2007 r.). Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Reprodukcja duplikatu dyplomu, wręczenie oryginału dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącą RMK oraz prezentacja tego dyplomu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska