Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Friedrich Magirius

tytuł honorowego obywatela nadany 8 czerwca 2005 roku

…za przekazywanie młodemu pokoleniu Niemców prawdy o czasach faszyzmu, okupacji i zbrodniach hitlerowskich w Polsce w latach II wojny światowej… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXX/805/05)

Friedrich Magirius

 

pastor, biskup ewangelicki, były przewodniczący Rady Miejskiej Lipska

 

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 3 października 2005 r. w Pałacu Wielopolskich. Pastor Friedrich Magirius w gabinecie prezydenckim oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Friedrich Magirius, niemiecki pastor ewangelicki, biskup, teolog, polityk. Urodzony 26 czerwca 1930 r. w Dreźnie. Absolwent Wyższej Szkoły Kościelnej w Berlinie i Uniwersytetu w Greifswaldzie. Przez szereg lat jako superintendent (biskup) Kościoła ewangelicznego w Lipsku prowadził duszpasterstwo w kościele pw. św. Mikołaja, który stał się jednym z opozycyjnych ośrodków w ówczesnej NRD. Działając w demokratycznej, wschodnioniemieckiej opozycji, Friedrich Magirius utrzymywał kontakty z polską opozycją, w tym z kręgami kościelnymi. Był współtwórcą dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, w latach 1974–1982 kierował ruchem na rzecz pojednania niemiecko-polskiego Akcja Znak Pokuty. Po przełomie ustrojowym w latach 1990–2004 był radnym miasta Lipska z ramienia Partii Zielonych i przewodniczącym lipskiej Rady Miejskiej. Gorący orędownik odnowienia i nadania nowej treści relacjom między Lipskiem i Krakowem – już w 1991 r. władze tych miast wydały wspólną deklarację o kształtowaniu stosunków partnerskich. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXX/ 805/05 podjętą 8 czerwca 2005 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Pytko. Przyznanie godności miało miejsce w roku jubileuszu 75-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie dyplomu nastąpiło 3 października 2005 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich, podczas Dni Lipska w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Reprodukcja duplikatu dyplomu oraz wręczenie oryginału przez przewodniczącego RMK.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska