Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

ks. Edward Serscheń

tytuł honorowego obywatela podgórza nadany 14 marca 1870 roku

…w dowód uznania gorliwości o dobro parafian i  raktykowanych cnót kapłańskich… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 5)

ks. Edward Serscheń

 

kanonik, proboszcz podgórskiej parafii św. Józefa

 

Z ukończonego w 1878 r. dzieła Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem fragment z postacią bp. warmińskiego Maurycego Ferbera, do której pozował ks. Edward Serscheń, oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Edward Serscheń, ksiądz katolicki, kanonik, długoletni proboszcz podgórskiej parafii pw. św. Józefa. Urodzony 26 października 1822 r. we Lwowie, syn Józefa, na urzędniczej posadzie, i Marianny Eil. Gimnazjum ukończył w Nowym Sączu, studia teologiczne w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1846 r., został wikariuszem w parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, następnie katechetą i dyrektorem przyklasztornej szkoły ss. klarysek w Starym Sączu. W 1853 r. mianowany notariuszem dekanatu sądeckiego, w 1855 r. powołany na profesora katechetyki i metodyki w tarnowskim seminarium duchownym. Był wtedy też egzaminatorem prosynodalnym i sędzią w sądzie biskupim. W 1864 r. objął probostwo parafii pw. św. Józefa w Podgórzu, które sprawował nieprzerwanie przez 35 lat. Pełnił także funkcje wicedziekana dekanatu wielickiego i sekretarza honorowego biskupiego konsystorza w Tarnowie, dostąpił godności kanonika honorowego i radcy honorowego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W wymiarze świeckim od 1867 r. wybierany był do podgórskiej Rady Gminnej (następnie Miejskiej); funkcję radcy miejskiego pełnił przez 32 lata. Zmarł 17 sierpnia 1899 r. w Podgórzu; pochowany tamże na cmentarzu Podgórskim starym; jego grób nie zachował się.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 635 podjętą na posiedzeniu 14 marca 1870 r. (ANK, sygn. 29/53/5, s. 168), gdy naczelnikiem gminy (burmistrzem) był Aleksander Siedlecki. W uzasadnieniu wyeksponowano oddanie parafianom i postawę kapłańską. Honorowe obywatelstwo miasta Podgórza ks. Edwarda Serschenia uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 5). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza (tam błąd w dacie uchwały); po prawej stronie z miejsca spoczynku na cmentarzu Podgórskim starym w Krakowie nieistniejąca już tablica nagrobna ks. Edwarda Serschenia wmurowana w kaplicę grobową Zdzieńskich, rozebraną w latach 70. XX w. (więcej patrz s. 72–73).

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska