Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Aleksander Siedlecki

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 6 września 1867 roku

…w dowód uznania życzliwości dla gminy… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 5)

Aleksander Siedlecki

 

notariusz, były naczelnik miasta – burmistrz Podgórza

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) miasta Podgórza oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Aleksander Siedlecki, herbu Grzymała, prawnik, notariusz, naczelnik gminy Podgórze. Urodzony w 1827 r. w Jankówce w obwodzie bocheńskim, syn Aleksego, dzierżawcy dóbr, i Marii z Chylewskich. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1854 r. kancelista w krakowskich sądach, w 1857 r. adiunkt w Krajowym Sądzie Wyższym w Krakowie. W 1860 r. wpisany na listę notariuszy ze skierowaniem do pracy w Podgórzu. Otworzył tam kancelarię, zamieszkując w domu pod nr. 103 (późniejsza ul. Ciasna). W 1867 r. został wybrany do Rady Gminnej Miasta Podgórza, która powierzyła mu urząd naczelnika gminy (burmistrza). Po upływie kadencji w 1872 r. przeniósł się do Krakowa, gdzie zamieszkał przy ul. Grodzkiej i otworzył kancelarię notarialną w kamienicy Pod Murzynami przy ul. Floriańskiej. Od roku 1866 był właścicielem wsi Borek Szlachecki. Dwukrotnie żonaty: z Olimpią ze Strzelbickich, córką Marcina, notariusza, właściciela kamienicy przy ul. Grodzkiej, z którą miał syna Aleksandra Marcina, następnie z Wiktorią Sturm-Święcką, z która dochował się trzech córek: Marii Joanny, Joanny Marceliny i Zofii Aleksandry. Zmarł 25 listopada 1872 r.; pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w grobowcu rodzinnym.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 31 podjętą na posiedzeniu 6 września 1867 r. (ANK, sygn. 29/53/5, s. 17), gdy naczelnikiem gminy (burmistrzem) był on sam. W uzasadnieniu jako podstawę nadania godności wyeksponowano jego życzliwość dla gminy. Dyplom wykonany został przez Marcina Salba. Honorowe obywatelstwo miasta Podgórza Aleksandra Siedleckiego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 5). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza; miejsce spoczynku – grobowiec rodzinny w kwaterze 12 cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska