Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

ks. Albin Małysiak

tytuł honorowego obywatela nadany 26 stycznia 2005 roku

…wybitnemu kapłanowi, duszpasterzowi kilku pokoleń krakowskiej młodzieży, Polakowi odznaczonemu Medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXX/649/05)

ks. Albin Małysiak

 

misjonarz, biskup pomocniczy senior archidiecezji krakowskiej

 

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 22 czerwca 2005 r. w Pałacu Wielopolskich. Ks. bp Albin Małysiak w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Albin Małysiak, duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy. Urodzony 12 czerwca 1917 r. w Koconiu koło Żywca. Po ukończeniu krakowskiego Gimnazjum Księży Misjonarzy w 1936 r. złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Krakowie. W 1941 r. przyjął, także w Krakowie, święcenia kapłańskie, w 1950 r. ukończył teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1954 r. uzyskał stopień doktora teologii. Od 1954 r. wykładał w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, w 1959 r. został proboszczem krakowskiej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Równocześnie działał jako duszpasterz akademicki. W 1970 r. mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, której został wikariuszem generalnym. W 1993 r. jako biskup senior przeszedł w stan spoczynku. Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony izraelskim tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Zmarł 16 lipca 2011 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu Salwatorskim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXX/ 649/05 podjętą 26 stycznia 2005 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Pytko. Przyznanie godności nastąpiło w jubileusz 35-lecia sakry biskupiej uhonorowanego. Wręczenie dyplomu miało miejsce 22 czerwca 2005 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Prezentacja oryginału dyplomu i wystąpienie do uczestników uroczystości; akt podpisania duplikatu dyplomu w asyście przewodniczącego RMK oraz gratulacje od krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska