Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Władysław Stróżewski

tytuł honorowego obywatela nadany 25 września 2013 roku

…za zasługi dla nauki polskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXIII/1260/13)

Władysław Stróżewski

 

filozof, profesor nauk humanistycznych, działacz naukowy

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 11 grudnia 2013 r. w Pałacu Wielopolskich. Władysław Stróżewski w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Władysław Antoni Stróżewski, filozof, profesor nauk humanistycznych, działacz naukowy. Urodzony 8 czerwca 1933 r. w wielkopolskim Krotoszynie. Po ukończeniu liceum w Koźminie Wielkopolskim podjął studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (do 1955 r.), tam także obronił doktorat. Od 1957 r. związany naukowo i dydaktycznie z Uniwersytetem Jagiellońskim – zatrudniony w Katedrze Historii Filozofii, prowadził zajęcia m.in. w uniwersyteckim podyplomowym Studium Literacko-Artystycznym. Na UJ w 1968 r. uzyskał habilitację, a w 1984 r. profesurę. Od 1972 r. przez 20 lat wykładał filozofię w Akademii Muzycznej w Krakowie. W kolejnym okresie nauczał w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, przemianowanej w 2011 r. na Akademię Ignatianum. Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, tutor w Collegium Invisibile. Doktor h.c. UJ i innych uczelni. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz watykańskim Orderem św. Sylwestra.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXXIII/ 1260/13 podjętą 25 września 2013 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Przyznanie godności miało miejsce w jubileusz 80-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie dyplomu nastąpiło 11 grudnia 2013 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Wystąpienie Władysława Stróżewskiego z mównicy prezydialnej Rady; złożenie podpisu na duplikacie dyplomu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska