A+ A A-
Tom:
strona:

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

srebrny medal oznaczony numerem 22 przyznany 25 maja 2011 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVI/185/11)

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 13 października 2011 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, w historycznej zajezdni tramwajowej. Wystąpienie dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr Małgorzaty Popławskiej oraz logo laureata.

 

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, jednostka organizacyjna ratownictwa medycznego w systemie opieki zdrowotnej, włączona do systemu operacyjnego Państwowego Ratownictwa Medycznego. Organem założycielskim jest Wojewoda Małopolski, organem doradczym Rada Społeczna powoływana przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Wywodzi się z utworzonego w 1891 r. przez lekarzy, społeczników i filantropów Krakowskiego Towarzystwa Ratunkowego – pierwszego pogotowia na ziemiach polskich, drugiego (po wiedeńskim) w Europie; finansowane było ono z subwencji Rady Miejskiej. Siedziba mieściła się wówczas nieopodal Straży Pożarnej przy ul. Kolejowej (obecnie Westerplatte). Pogotowie działało nieprzerwanie także w trakcie dwóch wojen światowych. Tę społeczną organizację ratunkową rozwiązano w 1950 r., w jej miejsce powołując jednostkę zawodową Krakowskie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Domu Zdrowia przy ul. Siemiradzkiego, od 1977 r. we własnej siedzibie przy ul. św. Łazarza. Miasto Kraków uhonorowało krakowskie Pogotowie srebrnym medalem „Cracoviae Merenti” w 2011 r. w jubileusz 120-lecia działalności.

Srebrny medal nr 22 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XVI/185/11 podjętą 25 maja 2011 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Uhonorowanie to nastąpiło w jubileusz 120-lecia działalności Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Wręczenie medalu wraz z dyplomem nastąpiło 13 października 2011 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (dawna zajezdnia tramwajowa przy ul. św. Wawrzyńca), co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wręczenie przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK na ręce dyrektor Pogotowia medalu i dyplomu; widok sali ze zgromadzonymi uczestnikami uroczystości.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności