Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Wilhelm Poschacher von Arelshöh

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 19 listopada 1883 roku

…w dowód wysokiego poważania i wdzięczności za skuteczną dla dobra miasta Podgórza podjętą działalność przy budowie głównej stacji odnogi kolei transwersalnej… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 10)

Jan Wilhelm Poschacher von Arelshöh

 

dyrektor Generalnej Inspekcji Budowy Austriackich Kolei Państwowych

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) miasta Podgórza. 

 

Jan Wilhelm Poschacher von Arelshöh, radca dworu, urzędnik austriackiej administracji kolejnictwa. Urodzony 16 maja 1839 r. w austriackim Salzburgu. Po ukończeniu w 1855 r. w Wiedniu studiów politechnicznych pracował w spółce Kn. Elisabethbahn (Kolej Cesarzowej Elżbiety, obecnie Westbahn z główną linią Wiedeń–Salzburg), od 1862 r. kierował sekcją podczas budowy kolei brenneńskiej (Insbruck– Bolzano–Werona). W 1871 r. objął stanowisko inspektora w Generalnym Inspektoriacie Austriackich Kolei, w 1874 r. wszedł do zarządu Tarnowskiego Inspektoratu Budowy Kolei i realizował budowę trasy kolejowej Tarnów–Leluchów. Na kolejnym etapie kariery objął kierownictwo nad Dyrekcją Budowy Kolei – podczas jego urzędowania zakończono w 1883 r. budowę ponad 10-kilometrowego tunelu Arlberg łączącego kraje związkowe Tyrol i Vorarlberg (przy stacji St. Anton am Arlberg znajduje się tablica pamiątkowa z otwarcia tunelu uwieczniająca jego nazwisko jako głównego inspektora i kierownika projektu). Otrzymał wtedy szlachectwo z przydomkiem „von Arelshöh”. W 1893 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Leopolda i Orderem Franciszka Józefa, przeszedł na emeryturę. Zmarł 24 grudnia 1910 r. w Wiedniu; pochowany na tamtejszym cmentarzu Hietzinger.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 658 podjętą na posiedzeniu 19 listopada 1883 r. (ANK, sygn. 29/53/6, s. 715), gdy stanowisko naczelnika gminy (burmistrza) pełnił Florian Nowacki. W uzasadnieniu podniesiono działania związane z podgórską lokalizacją stacji kolejowej. Dyplom sporządzony przez Marcina Salba został wręczony przez burmistrza i radnych Wacława Adamskiego i Romana Kleina podczas 8-dniowej delegacji do Wiednia i Lwowa w 1884 r. – po 15 stycznia (wtedy pobrano zaliczki). Honorowe obywatelstwo Jana Wilhelma Poschachera von Arelshöh uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 10). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz miejsce spoczynku uhonorowanego – cmentarz Hietzinger w Wiedniu (grób się nie zachował); na fotografii tamtejszy krzyż cmentarny.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska