A+ A A-
Tom:
strona:

Kazimierz Junosza-Gałecki

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 17 marca 1914 roku

…w dowód uznania niepospolitych zasług dla dobra m. Podgórza… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 59)

Kazimierz Junosza-Gałecki

 

szef sekcji w Ministerstwie Skarbu w Wiedniu

 

Fotografia portretowa Kazimierza Junoszy-Gałeckie- go sprzed 1928 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Kazimierz Bartolomeusz Junosza-Gałecki, herbu Junosza, prawnik, urzędnik administracji austriackiej i II Rzeczypospolitej, wiedeński minister, wojewoda krakowski. Urodzony 10 lipca 1863 r. w Czarnym Dunajcu, syn Ludwika, poborcy podatkowego. Doktor praw po Uniwersytecie Jagiellońskim, praktykował w krakowskich sądach; w 1891 r. przeszedł do prokuratorii skarbowej w Wiedniu i pracy w Ministerstwie Skarbu, gdzie osiągnął szczebel tajnego radcy. W 1918 r. w rządzie austriackim (Przedlitawii) objął tekę ministra ds. Galicji, rok później Polska Komisja Likwidacyjna powierzyła mu reprezentację w Wiedniu. W tymże 1919 r. naczelnik państwa mianował go generalnym delegatem Rządu na Galicję z kompetencjami namiestnika Galicji; urzędował w Krakowie, później we Lwowie. Od 1921 r. pełnił urząd wojewody krakowskiego, z którego został zdymisjonowany w 1923 r. po listopadowych zamieszkach w Krakowie. Przeszedłszy na emeryturę, związał się z kilkoma towarzystwami akcyjnymi. Kawaler austriackiego Orderu Żelaznej Korony II kl. oraz polskiego Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, honorowy obywatel m.in. Bochni, Kałuszy, Nowego Targu i Wieliczki. Zmarł 10 lipca 1941 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 5727 podjętą na posiedzeniu 17 marca 1914 r. (ANK, sygn. 29/53/10, s. 586– 587), gdy stanowisko burmistrza sprawował Franciszek Jerzy Maryewski. W uzasadnieniu przywołano zasługi związane zapewne z pełnionym stanowiskiem w wiedeńskim Ministerstwie Skarbu. Dyplom (patrz s. 173) wręczono w Wiedniu, o czym prasa poinformowała 19 czerwca 1915 r. (patrz s. 180). Honorowe obywatelstwo Kazimierza Junoszy-Gałeckiego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 59). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz miejsce spoczynku – grobowiec w pasie Ld na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności