Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Wojciech Wiśniowski

Zobacz również
p.o. komisarz Obwodu II 1897 - 1903
komisarz Obwodu II 1904 - 1910

                                             

Z magistrackich ksiąg realności sporządzony w 1899 r. raport komisarza Józefa Wojciecha
Wiśniowskiego dotyczący niewykonania zaleceń pokontrolnych przez właściciela realności przy
pl. Matejki Laurentego Gromczakiewicza, byłego komisarza tegoż Obwodu II
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 7301, nlb)
Z magistrackich ksiąg realności sporządzony w 1899 r. raport komisarza Józefa Wojciecha Wiśniowskiego dotyczący niewykonania zaleceń pokontrolnych przez właściciela realności przy pl. Matejki Laurentego Gromczakiewicza, byłego komisarza tegoż Obwodu II (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 7301, nlb)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska