Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Wojciech Wiśniowski

Zobacz również
komisarz Obwodu II 1912 - 1913

                                               

Z akt magistrackich Koncesje na apteki – Paderewski Władysław Tadeusz i Benk Henryk
1910–1919 dokument pochodzący z roku 1913 – szczegółowe opisanie przez komisarza
Józefa Wojciecha Wiśniowskiego kondycji jednej z aptek na terenie podległego mu Obwodu II
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 7829, nlb)
Z akt magistrackich Koncesje na apteki – Paderewski Władysław Tadeusz i Benk Henryk 1910–1919 dokument pochodzący z roku 1913 – szczegółowe opisanie przez komisarza Józefa Wojciecha Wiśniowskiego kondycji jednej z aptek na terenie podległego mu Obwodu II (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 7829, nlb)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska