Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Obwód (dzielnica 1855-1910) – III

                        

Obwód III według stanu z roku 1855 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1879 r. – dzielnica ukształtowana na terenie
poprzedniego Cyrkułu–Obwodu V, jednak z istotnymi korektami. Tradycyjnie dla tej części miasta objęła obszar Kazimierza
i Stradomia, tym razem jednak włączono do niej wzgórze wawelskie z Zamkiem i tereny przywiślane pod wzgórzem, dawnej jurydyki
Rybaki. Północną granicę Stradomia, zatem i Obwodu III, wytyczono na wysokości sąsiadującego przez Planty, a znajdującego się
w Obwodzie I, kościoła śś. Piotra i Pawła. Co do zasady ten kształt dzielnicy–Obwodu III przetrwa ponad 80 lat, do roku 1938. Użyte
przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Obwód III według stanu z roku 1855 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1879 r. – dzielnica ukształtowana na terenie poprzedniego Cyrkułu–Obwodu V, jednak z istotnymi korektami. Tradycyjnie dla tej części miasta objęła obszar Kazimierza i Stradomia, tym razem jednak włączono do niej wzgórze wawelskie z Zamkiem i tereny przywiślane pod wzgórzem, dawnej jurydyki Rybaki. Północną granicę Stradomia, zatem i Obwodu III, wytyczono na wysokości sąsiadującego przez Planty, a znajdującego się w Obwodzie I, kościoła śś. Piotra i Pawła. Co do zasady ten kształt dzielnicy–Obwodu III przetrwa ponad 80 lat, do roku 1938. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska