A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Skotnicki

brązowy medal oznaczony numerem 11 przyznany 12 maja 2004 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego  Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLVII/438/04)

Józef Skotnicki

 

dyrektor Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2004 r. w Pałacu Wielopolskich. Uhonorowany prezentuje w sali Obrad RMK dyplom; własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Józef Skotnicki, zoolog, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Urodzony 22 maja 1940 r. w Rzeszowie. W 1964 r. ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1970 r. uzyskał doktorat z nauk przyrodniczych i odbył staż naukowy w zachodnioniemieckim Instytucie Maxa Plancka. W 1975 r. objął stanowisko dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Krakowie, od 2001 r. dyrektora Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie (fundacja miasta Krakowa) – funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez 45 lat. W 1991 r. został przyjęty do grona Światowej Unii Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych, rok później wprowadził krakowskie zoo do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Członek Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Umiejętności, wykładowca zoogeografii w Akademii Rolniczej w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 21 października 2020 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu parafialnym na Bielanach.

Brązowy medal nr 11 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLVII/438/04 podjętą 12 maja 2004 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Pytko. Wyróżnienie zbiegło się z jubileuszem 40-lecia pracy zawodowej uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem miało miejsce 5 czerwca 2004 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

Wręczenie medalu przez prezydenta miasta; reprodukcja wpisu dokonanego przez laureata w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności