A+ A A-
Tom:
strona:

Edward Szymański

brązowy medal oznaczony numerem 12 przyznany 12 maja 2004 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLVII/439/04)

Edward Szymański

 

działacz państwowy, wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2004 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie Edwarda Szymańskiego w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Edward Szymański, działacz partyjny i państwowy, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Urodzony 7 września 1936 r. w Wylatowie k. Mogilna w województwie kujawsko-pomorskim. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Od 1955 r. w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, m.in. wicewojewoda bydgoski, I sekretarz PZPR we Włocławku, do 1981 r. członek Komitetu Centralnego PZPR. W latach 1975–1989 poseł na Sejm PRL. Po przełomie ustrojowym od 1990 r. dyrektor sejmowych klubów poselskich lewicy, w 1996 r. powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie zajmował się m.in. nadzorem nad Biurem Finansowym i Biurem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – miał wpływ na kształt Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, zabiegał o potrzeby miasta. Dzięki niemu pomimo czynionych na forum sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu prób ograniczenia Funduszu pozostał on niezmieniony. W SKOZK pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Brązowy medal nr 12 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLVII/439/04 podjętą 12 maja 2004 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Pytko. Wyróżnienie zbiegło się z jubileuszem 40-lecia pracy zawodowej uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem miało miejsce 5 czerwca 2004 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

W foyer sali Obrad akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”; reprodukcja wpisu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności