A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Kownacki

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 26 lipca 1893 roku

…w dowód uznania Jego działalności skierowanej ku stłumieniu epidemii cholery, która w roku 1892 miasto Podgórze nawiedziła… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 15)

Józef Kownacki

 

lekarz powiatu wielickiego

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) miasta Podgórza oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Józef Teodor Kownacki z Suchych Kownat, herbu Suchekownaty, lekarz, powiatowy lekarz wielicki. Urodzony 11 stycznia 1851 r. w Mławce w guberni płockiej, syn Jana, oficera z powstania listopadowego, oraz Eugenii z domu Engler. Doktor medycyny, w 1885 r. otworzył praktykę lekarską w Wieliczce, od 1891 r. zatrudniony jako asystent sanitarny powiatowy w starostwie wielickim. W 1893 r. awansowany na stanowisko wielickiego lekarza powiatowego, od 1900 r. już z tytułem starszego lekarza powiatowego – na tym etacie pozostał co najmniej do 1914 r. Po zakończonej służbie w Wieliczce przeniósł się do Krakowa, gdzie zamieszkał przy ul. Czystej. W 1921 r. ofiarował tworzącej się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie księgozbiór liczący blisko 2000 tomów, w części odziedziczony po ojcu, w części będący własną kolekcją. Odznaczony cesarskim Złotym Krzyżem Zasługi z Koroną, w 1911 r. medalem dla cywilnych funkcjonariuszy oraz krzyżem jubileuszowym. W 1872 r. w parafii Proszowice wziął ślub z Olimpią Augustą z Ochabowiczów, mieli synów Józefa Stefana i Bolesława Józefa oraz córki Olimpię Eugenię i Annę Eugenię. Zmarł 26 kwietnia 1923 r. Krakowie; pochowany na tamtejszym cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 615 podjętą na posiedzeniu 26 lipca 1893 r. (ANK, sygn. 29/53/7, s. 740), gdy stanowisko burmistrza sprawował Roman Klein. W uzasadnieniu wskazano zasługi w okresie zwalczania epidemii cholery. Honorowe obywatelstwo Józefa Kownackiego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 15). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza; miejsce spoczynku – grób w kwaterze XX cmentarza Rakowickiego w Krakowie i zbliżenie fragmentu napisu nagrobnego (mowa tam o honorowej godności z miasta Krakowa – albo jest to błąd, albo wyraz uznania, że po przyłączeniu w 1915 r. Podgórza do Krakowa godność podgórska nabrała znaczenia krakowskiego).

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności