A+ A A-
Tom:
strona:

Iwan Koniew

tytuł honorowego obywatela nadany 23 kwietnia 1955

tytuł honorowego obywatela anulowany 8 maja 1992 roku

Iwan Koniew

 

marszałek Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

 

Zdjęcie portretowe Iwana Koniewa z 1945 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego złożony w księdze pamiątkowej miasta podczas uroczystości nadania honorowego obywatelstwa 23 kwietnia 1955 r.

 

Iwan Stiepanowicz Koniew, rosyjski wojskowy, marszałek ZSRR. Urodzony 28 grudnia 1897 r. we wsi Łodejno w rosyjskim obwodzie kirowskim. Od 1916 r. w armii carskiej na Froncie Południowo-Zachodnim, zdemobilizowany w 1918 r. W 1934 r., po ukończeniu Akademii Wojskowej w Moskwie, dowodził na Dalekim Wschodzie, Zabajkalu i północnym Kaukazie. W czasie II wojny światowej dowodzący Frontem Zachodnim i Frontem Kalinińskim, od 1943 r. Frontem Stepowym, uczestnik bitwy na łuku kurskim. Od 1944 r. marszałek na czele 1. Frontu Ukraińskiego – jego wojska przeszły przez Kraków (ukuto określenie manewr, który ocalił Kraków), Górny Śląsk i wzięły udział w zdobyciu Berlina. Po wojnie wiceminister obrony ZSRR, w 1955 r. pierwszy dowódca powstałych sił zbrojnych Układu Warszawskiego. W 1956 r. tłumił powstanie węgierskie, w latach 1961–1962 w czasie kryzysu berlińskiego dowodził wojskami radzieckimi w NRD. Odznaczony m.in. Złotą Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego, wśród polskich odznaczeń Krzyż Wielki Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 21 maja 1973 r. w Moskwie; pochowany tamże pod Murem Kremlowskim.

Tytuł nadany uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie nr 17/55 sesji IV podjętą 23 kwietnia 1955 r. (ANK, sygn. MNR 15, nlb), gdy przewodniczącym prezydium Rady był Tadeusz Mrugacz. Akt ten miał miejsce w czasie wizyty delegacji partyjno-rządowej ZSRR w Krakowie z I sekretarzem KC KPZR Nikitą Chruszczowem na czele i Iwanem Koniewem w składzie, przy asyście Bolesława Bieruta. W tym samym dniu władze miasta wydały przyjęcie na cześć delegacji w swojej siedzibie, gdzie wręczono dyplom honorowego obywatelstwa. Nadto Tadeusz Mrugacz nałożył na ramiona uhonorowanego jakoby oryginalny łańcuch średniowiecznych burmistrzów Krakowa (Garlicki 2003). Uchwałę Miejskiej Rady Narodowej o nadaniu honorowego obywatelstwa Iwanowi Koniewowi anulowano uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LI/357/92 podjętą 8 maja 1992 r. (patrz także s. 120–122, 155).

 

Fotografie z pobytu delegacji partyjno-rządowej ZSRR w Krakowie w tymże dniu z godzin przedpołudniowych spędzonych w Nowej Hucie; na zdjęciu u góry od lewej strony marszałek Związku Radzieckiego, zastępca ministra obrony narodowej Iwan Koniew i sekretarz generalny KC KPZR Nikita Chruszczow; na zdjęciu obok podczas występu Zespołu Pieśni i Tańca Nowej Huty od lewej strony Iwan Koniew, Nikita Chruszczow, I sekretarz KC PZPR Bolesław Bierut i dyrektor Huty im. Lenina Antoni Czechowicz.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności