Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Wedelicki z Obornik

Rajca 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543
Burmistrz 1526, 1528, 1529, 1530, 1531, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541

Petrus de Oborniki (Wedelicius)

Doktor medycyny, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego, wywodzący się z Obornik w Wielkopolsce. Syn tkacza Jana Vitiberga, w roku 1524 burmistrza Obornik. Nobilitowany w 1517 roku, przybrał nazwisko Wedelicki, pieczętując się herbem Wedel. Przybył do Krakowa w roku 1504 na studia na Uniwersytecie Krakowskim. Naukę kontynuował we Włoszech, gdzie uzyskał stopień doktora medycyny. W 1521 roku został inkorporowany do Wydziału Medycznego Uniwersytetu Krakowskiego. W latach 1525 i 1526 piastował godność rektora uczelni. Obywatelstwo krakowskie przyjął uroczyście, w obecności biskupa Piotra Tomickiego i posła cesarskiego, w roku 1524. Bez stażu w ławie miejskiej od roku 1526 przez ponad 17 lat zasiadał w radzie miejskiej. Funkcję burmistrza pełnił w latach powołań do rady urzędującej, co następowało aż 13 razy. W roku 1541 posłował na sejmik prowincjonalny. Od roku 1536 był prowizorem szpitala św. Ducha, pełnił też funkcję strażnika jednego z czterech kluczy do skarbca miejskiego. Był nadwornym lekarzem Zygmunta Starego i królowej Bony. Wydał trzy dzieła zawierające pisma Hipokratesa. Przed rokiem 1523 ożenił się z Katarzyną, wdową po Janie Langu, córką rajcy Jana Krupka (nr 315), przez co wszedł w koligacje z krakowskim patrycjatem: rodzinami Bonerów i Krupków. Po śmierci pierwszej żony poślubił Otylię, córkę zamożnego kupca Mikołaja Żyty. Jako lekarz pozostał w mieście w czasie zarazy w 1543 roku i przypłacił to życiem – zmarł 6 sierpnia tegoż roku na „morowe powietrze”. Część jego cennego księgozbioru znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej.

Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 strony 232–233 z wpisem z 1529 roku stwierdzającym,
że do czynności przyjęcia testamentu przystąpili Piotr Wedelicki z Obornik, wówczas burmistrz,
wraz z rajcami Łukaszem Noskowskim (nr 331) i Hieronimem Remerem (nr 339), jak też Wawrzyniec Miskowski,
kasztelan oświęcimski, Piotr Krupek i Krzysztof Gliński – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 232–233)
Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 strony 232–233 z wpisem z 1529 roku stwierdzającym, że do czynności przyjęcia testamentu przystąpili Piotr Wedelicki z Obornik, wówczas burmistrz, wraz z rajcami Łukaszem Noskowskim (nr 331) i Hieronimem Remerem (nr 339), jak też Wawrzyniec Miskowski, kasztelan oświęcimski, Piotr Krupek i Krzysztof Gliński – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 232–233)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska