A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Turowicz

srebrny medal oznaczony numerem 4 przyznany 26 kwietnia 1995 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/195/95)

Jerzy Turowicz

 

dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”

 

Z uroczystości wręczenia medalu i dyplomu 24 maja 1995 r. w Pałacu Wielopolskich. Jerzy Turowicz w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Jerzy Turowicz, dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, działacz katolicki. Urodzony 10 grudnia 1912 r. w Krakowie. Od 1934 r. studiował filozofię i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie okupacji należał do podziemnej Federacji Organizacji Narodowo-Katolickich „Unia”. W 1945 r. był współzałożycielem czasopisma „Tygodnik Powszechny”, a w latach 1945–1953 i 1956–1999 jego naczelnym redaktorem. W latach 1960– 1990 prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”. W 1989 r. uczestnik okrągłego stołu, we władzach Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Członek Klubu Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z honorową prezesurą od 1990 r., Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a także dwóch Komisji Episkopatu: ds. Apostolstwa Świeckich i ds. Dialogu z Judaizmem oraz prezydenckiej Społecznej Rady ds. Stosunków Polsko-Żydowskich. Doktor h.c. UJ i innych uczelni. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 27 stycznia 1999 r. w Krakowie; pochowany na cmentarzu parafialnym w Krakowie-Tyńcu.

Srebrny medal nr 4 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XVIII/195/95 podjętą 26 kwietnia 1995 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie zbiegło się z jubileuszami 50-lecia istnienia czasopisma „Tygodnik Powszechny”. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 24 maja 1995 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wystąpienie laureata z mównicy prezydialnej Rady, akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti” oraz reprodukcja wpisu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności