A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Nowak-Jeziorański

srebrny medal oznaczony numerem 11 przyznany 10 września 1997 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr  LXXXIX/854/97)

Jan Nowak-Jeziorański

 

emigracyjny kurier, były dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

Z uroczystości wręczenia medalu i dyplomu 12 listopada 1997 r. w Pałacu Wielopolskich. Jan Nowak-Jeziorański w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Jan Nowak-Jeziorański (właściwie: Zdzisław Antoni Jeziorański; pseudonimy: „Janek”, „Jan Nowak”, „Jan Zych”), polityk, politolog, dziennikarz, żołnierz. Urodzony 2 października 1914 r. w Berlinie. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i studiach ekonomicznych w 1936 r. pracował jako st. asystent na Uniwersytecie w Poznaniu. W kampanii wrześniowej służył w artylerii, zbiegł z niewoli. Działał w podziemiu w Związku Walki Zbrojnej, od 1942 r. w Armii Krajowej. Został kurierem i emisariuszem między Komendą Główną AK a londyńskimi władzami wojskowymi i rządowymi; zyskał miano „kuriera z Warszawy”. Po wojnie pozostał na emigracji, w latach 1948–1951 pracował w polskiej redakcji rozgłośni BBC, od 1951 r. współtworzył Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa, którą kierował do 1976 r. Przez następnych 20 lat działał w Kongresie Polonii Amerykańskiej, był w nim dyrektorem krajowym. W 2002 r. po 57 latach emigracji wrócił do kraju, zamieszkał Warszawie. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego i Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Honorowy obywatel Krakowa (patrz s. 434–435). Doktor h.c. m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł 20 stycznia 2005 r. w Warszawie; pochowany tamże na cmentarzu Powązkowskim.

Srebrny medal nr 11 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXXIX/854/97 podjętą 10 września 1997 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie to nastąpiło w przeddzień jubileuszu 85-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem miało miejsce 12 listopada 1997 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wręczenie medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK, akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti” oraz reprodukcja wpisu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności