Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Salomon

Rajca 1479, 1780, 1481, 1482, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515
Burmistrz 1479, 1780, 1481, 1482, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515

Petrus Salomonis

Kupiec i bankier, pieczętujący się herbem Łabędź (szlachectwo nadał jego przodkowi Władysław Jagiełło). Syn Salomona ze Swoszowic, poległego pod Grotnikami w 1439 roku, wnuk Hanula, niemieckiego kupca z Rygi, namiestnika wileńskiego, przybyłego do Krakowa wraz z Władysławem Jagiełłą. Pisał się z Ogrodzieńca, także z Benedyktowie (dzisiejsze Bieńkowice). Po studiach na Uniwersytecie Krakowskim szybko wszedł do elity władzy miejskiej, w 1479 roku zasiadł na ponad 35 lat w radzie miejskiej, stając się z czasem, obok Seweryna Bethmana (nr 282), najbardziej wpływowym rajcą. Wielokrotnie wybierany do rady urzędującej, pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. W tej roli w 1487 roku wraz ze Stanisławem Przedborem (nr 284) i Janem Wiewiórką (nr 294) przyjmował zeznanie testamentowe niejakiego Mikołaja. Był rajcą urzędującym w 1489 roku, gdy zakończono prace nad budową nowego ołtarza w kościele Mariackim. Przewodniczył sądowi burgrabskiemu w Garbarach, wiele razy reprezentował Kraków na sejmach koronnych, bywał wyznaczany do królewskich sądów komisarskich. Po 1507 roku wszedł do rady skarbowej miasta. W uznaniu zasług rajcy nadali jego synowi Janowi altarię w kościele Mariackim, a samemu Piotrowi i jego zięciowi Pawłowi Kaufmanowi (nr 309) kaplicę pod dzwonnicą w tym kościele. Interesy prowadził początkowo wspólnie z bratem Imbramem. Angażował się w górnictwo i hutnictwo olkuskie. Był„królewskim bankierem" — udzielał wysokich pożyczek lub ręczył za długi Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyków oraz Zygmunta Starego. Kapitały lokował w nieruchomościach. Posiadał klucz ogrodzieniecki z zamkiem, miastem i 11 wsiami, wykupił dobra królewskie Rakowice. U schyłku XV wieku posiadał w Krakowie 12 domów, sam mieszkał w Rynku (późniejszy Pałac Spiski) i przy ul. Szpitalnej, łaźnię, bogate kramy, ogrody za murami. Ożenił się z Małgorzatą z Bemów, miał dwóch synów i trzy córki, z których Katarzyna została żoną Pawła Kaufmana. Zmarł 25 grudnia 1515 roku, pochowano go w kościele Mariackim, dla którego za życia uczynił wiele fundacji. Odnotowany w Księdze zmarłych Bractwa kościoła Panny Marii. 

Płyta nagrobna Piotra Salomona wykonana w brązie na początku XVI wieku w warsztacie odlewniczym Piotra Vischera
starszego w Norymberdze, pierwotnie umieszczona w nadanej Salomonowi kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej kościoła
Mariackiego, aktualnie w prezbiterium tego kościoła. U stóp postaci tarcza z herbem Łabędź, którym rajca się pieczętował
Płyta nagrobna Piotra Salomona wykonana w brązie na początku XVI wieku w warsztacie odlewniczym Piotra Vischera starszego w Norymberdze, pierwotnie umieszczona w nadanej Salomonowi kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej kościoła Mariackiego, aktualnie w prezbiterium tego kościoła. U stóp postaci tarcza z herbem Łabędź, którym rajca się pieczętował
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska