A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Buzek

tytuł honorowego obywatela nadany 8 lipca 2015 roku

…w dowód uznania Jego szczególnych zasług dla Krakowa, dla przemian demokratycznych w Polsce i modernizacji Europy… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXI/320/15)

Jerzy Buzek

 

polityk, były prezes Rady Ministrów, były przewodniczący Parlamentu  Europejskiego, profesor nauk technicznych

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 30 października 2015 r. w Pałacu Wielopolskich. Jerzy Buzek w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego

 

Jerzy Karol Buzek, inżynier, profesor nauk technicznych, polityk, prezes Rady Ministrów, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Urodzony 3 lipca 1940 r. w Śmiłowicach w Czechach, na historycznym Śląsku Cieszyńskim. Po edukacji w Chorzowie w 1963 r. ukończył Politechnikę Śląską ze specjalizacją w zakresie mechaniki i energetyki. W 1969 r. uzyskał doktorat, w 1979 r. habilitację, w 1997 r. profesurę. Od 1963 r. pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, od 1974 r. na Politechnice Śląskiej, od 1994 r. na Politechnice Opolskiej. W 2001 r. został wykładowcą i prorektorem Akademii Polonijnej w Częstochowie. W 1981 r. był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”, w stanie wojennym utworzył nielegalną strukturę solidarnościową. Od 1996 r. współtworzył Akcję Wyborczą Solidarność, w latach 1999–2001 był przewodniczącym Ruchu Społecznego AWS. W latach 1997–2001 poseł na Sejm, a równocześnie premier Rady Ministrów. Od 2004 r. przez kolejne kadencje europoseł z list Platformy Obywatelskiej, w latach 2009– 2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXI/ 320/15 podjętą 18 lipca 2015 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Nadanie to zbiegło się z jubileuszem 75-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie dyplomu nastąpiło 30 października 2015 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Prezentacja oryginału dyplomu i sygnowanie jego duplikatu w obecności przewodniczącego RMK i prezydenta miasta oraz wystąpienie z mównicy prezydialnej Rady.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności