A+ A A-
Tom:
strona:

Adam Macedoński

tytuł honorowego obywatela nadany 10 września 2014 roku

…wybitnemu krakowskiemu artyście plastykowi oraz działaczowi niepodległościowemu, w dowód uznania Jego szczególnych zasług… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXIV/1781/14)

Adam Macedoński

 

artysta plastyk, poeta, były działacz opozycji demokratycznej

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 29 października 2014 r. w Pałacu Wielopolskich. Adam Macedoński w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Adam Jan Macedoński, artysta plastyk, poeta, działacz niepodległościowy, opozycjonista. Urodzony 29 stycznia 1931 r. we Lwowie, obecnie na Ukrainie. W 1940 r. rodzina osiadła w Krakowie; po ukończeniu liceum plastycznego studiował w Akademii Sztuk Pięknych i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zmuszony do przerwania nauki pracował w hucie szkła. W 1956 r. uczestnik Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego Politechniki Krakowskiej i organizator pomocy dla powstania na Węgrzech. W 1960 r. bronił krzyża w Nowej Hucie. Od 1976 r. współpracował z Komitetem Obrony Robotników, w 1979 r. sygnował akt utworzenia Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1980 r. w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”, działał w Komitecie Obrony Uwięzionych za Przekonania. W latach 1981–1982 internowany. W 1989 r. współtworzył Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Od 1953 r. publikuje w prasie krajowej i zagranicznej rysunki satyryczne, wiersze i małe formy prozą, autor szeregu wystaw plastycznych. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodzony tytułem „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXIV/ 1781/14 podjętą 10 września 2014 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Wręczenie dyplomu nastąpiło 29 października 2014 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

W foyer Sali Obrad RMK złożenie podpisu na duplikacie dyplomu w asyście prezydenta miasta i przewodniczącego RMK; wystąpienie z mównicy prezydialnej Rady.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności