Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Arnsberg młodszy

Rajca 1430, 1434, 1435, 1439, 1441, 1442, 1450, 1453, 1455, 1456, 1457, 1459, 1462
Burmistrz 1430, 1434, 1435, 1439, 1441, 1442, 1450, 1453, 1455, 1456, 1457, 1459, 1462

Georgius (Jorge) Arnsberg

Mieszczanin krakowski, odnotowany w latach 1420—1474. Ponad trzydziestoletnią karierę we władzach miejskich Jerzy rozpoczął w 1429 roku objęciem urzędu ławnika sądowego, który piastował także w roku następnym. Jego udział w ławie miejskiej zakończył się wraz z nominacją w 1430 roku do składu rady miejskiej, w której zasiadał — według wzmianek w księgach miejskich - do 1462 roku, będąc wielokrotnie wybierany do rady urzędującej i pełniąc w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. W okresie pełnienia godności rajcy sprawował także urząd wójta sądowego, przewodząc ławie miejskiej w latach 1436-1439 oraz 1442-1445. W roku 1439 wraz z innymi rajcami urzędującymi dokonał sprzedaży „na widerkauf ”, czyli z prawem odkupu, rajcom Janowi Teschnerowi (nr 216) i Piotrowi Tarnowowi (nr 217) wsi Grzegórzki i Dąbie. Brał udział w 1453 roku w podjęciu pod przysięgą przez rajców urzędujących i starych, w obecności króla, aktu dotyczącego wytyczenia dróg handlowych. W tym samym roku, przy udziale Jana Piczczina (nr 221), wówczas burmistrza, przyjął zeznanie testamentowe Mikołaja łaziebnika. Zmarł po roku 1462.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1412–1449 strony 269–270 z wpisem z wilkierza z 1430 roku, dotyczącym obowiązku
zachowania przez rajców tajemnicy urzędowej oraz dochowania braterskich relacji między rajcami, powiększenie końcowego
fragmentu z wykazem rajców urzędujących – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 428, s. 269–270)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1412–1449 strony 269–270 z wpisem z wilkierza z 1430 roku, dotyczącym obowiązku zachowania przez rajców tajemnicy urzędowej oraz dochowania braterskich relacji między rajcami, powiększenie końcowego fragmentu z wykazem rajców urzędujących – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 428, s. 269–270)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska