A+ A A-
Tom:
strona:

Janusz Skalski

tytuł honorowego obywatela nadany 25 kwietnia 2018 roku

…kardiochirurgowi … który jako ofiarny lekarz uratował wiele istnień ludzkich, w osobach małych dzieci, w dowód uznania Jego szczególnych zasług… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr C/2584/18)

Janusz Skalski

 

lekarz, kardiochirurg, profesor nauk medycznych, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 5 czerwca 2018 r.  Janusz Skalski w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Janusz Hieronim Skalski, lekarz, kardiochirurg, profesor nauk medycznych. Urodzony 1 grudnia 1951 r. w Krakowie. Absolwent krakowskiego I Liceum im. Nowodworskiego, w 1975 r. ukończył krakowską Akademię Medyczną, w 1984 r. uzyskał doktorat, w 1996 r. habilitację, w 2013 r. profesurę zwyczajną. Specjalista w zakresie chirurgii dziecięcej i kardiochirurgii. Od 1976 r. w Klinice Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, w latach 1985–1990 ordynator tamtejszego Oddziału Rehabilitacji Kardiochirurgicznej. Od 1990 r. w Klinice Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, w latach 1997–2007 ordynator Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W latach 2008–2012 dyrektor Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ, od 2016 r. dyrektor Instytutu Pediatrii tego Collegium. Członek (a od 2014 r. przewodniczący) Komisji Historii i Filozofii Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, wśród wyróżnień tytuł „Przyjaciel Piwnicy pod Baranami”.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr C/2584/18 podjętą 25 kwietnia 2018 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Nadanie to miało miejsce w przededniu jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej uhonorowanego. Wręczenie dyplomu nastąpiło 5 czerwca 2018 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Uczestnicy uroczystości, wśród których w pierwszym rzędzie z lewej strony małżonka uhonorowanego Anna, także profesor medycyny, oraz prezentacja przez Janusza Skalskiego oryginału dyplomu; wystąpienie uhonorowanego z mównicy prezydialnej Rady.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności