Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Pernus

Rajca 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678
Burmistrz 1664, 1666, 1668, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676

Joannes Pernus

Aptekarz, syn rajcy Mikołaja (nr 469) i Katarzyny z Malinowskich. Po śmierci szwagra Mikołaja Zaydlica (nr 489), męża Agnieszki z Pernusów, został współwłaścicielem apteki. W latach 1641– –1663 był ławnikiem miejskim, a z czasem starszym ławy. Reprezentował pospólstwo w sporze z radą miejską o świadczenia podatkowe (król rozstrzygnął sprawę na korzyść gminy). Nie chciał złożyć przysięgi na wierność szwedzkiemu królowi, a gdy przystał na nią w imieniu gminy, postawił warunek, że mieszczanie nie będą zmuszani do podniesienia broni przeciw Janowi Kazimierzowi. W sierpniu 1663 roku został rajcą, zajął miejsce po Wojciechu Bożęckim, który zmarł, zanim zasiadł w radzie urzędującej. Jan Pernus wszedł do rady urzędującej i pełnił funkcję burmistrza osiem razy. W roku 1673 na sejmiku proszowickim uzyskał zgodę, by miasto zatrzymało czopowe na wzmocnienie obronności. Udzielał miastu pożyczek, między innymi na walkę z zarazą. Z jego apteki szły na uroczystości na ratuszu cukry, marcepany i konfekty. Dzierżawił od miasta spichlerz w bramie Floriańskiej, cegielnię i folwark Gutteterowski. Główny dochód czerpał z dzierżaw dóbr ziemskich: królewskich Zielonek i Łobzowa, miejskich Piasków oraz należących do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego Prus i Biskupic. Jan Kazimierz nadał mu tytuł sekretarza królewskiego, Michał Korybut Wiśniowiecki – kawalera Złotej Ostrogi. Władców tych gościł w swym pałacyku „za bramą Floriańską” (między obecnymi ulicami Zacisze i Pawią). Miał kamienicę przy Rynku (nr 11). Był żonaty z Katarzyną ze Zdołomońskich, miał córkę Jadwigę, żonę Jakuba Reynekiera (nr 531). Zmarł 24 sierpnia 1678 roku w Krakowie, w południowej kruchcie kościoła Mariackiego wdowa postawiła nagrobek rodziny. Miejsce Jana Pernusa w radzie zajął Andrzej Węgrzynowicz (nr 548).

Portret Jana Pernusa, autor nieznany (Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. ND 1522)
Portret Jana Pernusa, autor nieznany (Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. ND 1522)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska