A+ A A-
Tom:
strona:

Jacek Woźniakowski

srebrny medal oznaczony numerem 10 przyznany 8 stycznia 1997 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/677/97)

Jacek Woźniakowski

 

historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, były prezydent Krakowa​

 

Z uroczystości wręczenia medalu i dyplomu 30 kwietnia 1997 r. w Pałacu Wielopolskich. Jacek Woźniakowski prezentujący w sali Obrad RMK medal oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Jacek Woźniakowski, historyk sztuki, wydawca, prezydent Krakowa. Urodzony 23 kwietnia 1920 r. w Biórkowie Wielkim w powiecie proszowickim. Po maturze w 1938 r. wstąpił do szkoły podchorążych, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., podczas której został ranny; później w Armii Krajowej jako adiutant komendanta obwodu mieleckiego. Po wojnie studiował filologię polską i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia ukończył w 1951 r. W latach 1948–1953 sekretarz redakcji „Tygodnika Powszechnego”, od 1953 r. wykładowca Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, w latach 1980–1990 profesor tej uczelni. Założyciel Wydawnictwa Znak w Krakowie, w latach 1957–1990 jego redaktor naczelny. W 1988 r. członek Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w 1989 r. uczestnik obrad okrągłego stołu. W latach 1990–1991 pierwszy prezydent Krakowa w odrodzonym samorządzie. Członek założyciel Klubów Inteligencji Katolickiej w Krakowie i Warszawie. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 29 listopada 2012 r. w Warszawie; pochowany na cmentarzu leśnym w Laskach k. Izabelina.

Srebrny medal nr 10 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/677/97 podjętą 8 stycznia 1997 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 30 kwietnia 1997 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wystąpienie laureata; wręczenie medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności