Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Nepomucen hrabia Mettich

tytuł honorowego obywatela nadany 17 sierpnia 1819 roku

…ażeby kommissarzom do demarkacji z strony Króla Pruskiego … wyznaczonym prawo obywatelstwa udzielone zostało… (z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191)

Jan Nepomucen hrabia Mettich

 

właściciel dóbr na Górnym Śląsku, urzędnik prowincji pruskiej Śląsk, przedstawiciel króla Prus w komisji ustalającej granice Wolnego Miasta Krakowa

 

Herb hrabiowski Mettichów nad wejściem do pałacu w Dąbrowie Niemodlińskiej.

 

Jan Nepomucen Mettich (Karl Magnus Johann Nepomuk Franz Xavier Joseph Joahim von Mettich), hrabia, właściciel dóbr na Górnym Śląsku, przedstawiciel króla Prus. Urodzony 23 marca 1774 r., syn Franza Karola i Marii Johanny, potomek śląskiej rodziny wywodzącej się z Czech, mającej od przełomu XVI i XVII w. siedzibę w zamku w Łące Prudnickiej; rodzina posiadała też m.in.: Chmielowice, Moszczanki, Niemysłowice, Rudziczkę, Żerkowice oraz miasto Korfantów, zamek w Raciborzu i pałac w Dąbrowie Niemodlińskiej. Żył w czasach minionej już świetności rodu, znajdował się na granicy bankructwa – zadłużoną główną siedzibę w Łące Prudnickiej jego córki sprzedały w 1829 r. Akta podgórskie określają go jako „przełożonego prowincji” – prawdopodobnie pełnił urząd zastępcy prezydenta powołanej w 1815 r. prowincji pruskiej Śląsk i z tej racji otrzymał w 1816 r. królewską nominację na reprezentującego Prusy komisarza do demarkacji między Austrią, Prusami i Rosją (Królestwem Polskim) oraz Wolnym Miastem Krakowem. Dwukrotnie żonaty: z Marią Antoniną Carwath i Marią Anną Henckel, miał dwie córki: Marię Antoninę oraz Annę Antoninę wydaną za von Larischa. Zmarł 20 sierpnia 1825 r.; miejsce pochówku nieustalone.

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 1379, nr Dziennika Głównego 2632 (ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191) podjętą 17 sierpnia 1819 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Była to wspólna uchwała dla czterech uczestników zespołu demarkacyjnego ustalającego granice WMK: z ramienia Austrii Emanuela Lipowskiego i Emmericha von Blagoevicha oraz z ramienia Prus Fryderyka Adolfa Boscampa i Jana Nepomucena Metticha. Uhonorowanie nastąpiło w związku z zakończeniem prac nad wytyczeniem granic WMK z sąsiadującymi Królestwem Polskim, Austrią i Prusami.

 

Fragment wpisu do Księgi obywatelskiej… WMK; niżej reprodukcja fragmentu mapy sporządzonej w ramach prac demarkacyjnych – tu odcinek granicy między WMK a cesarstwem austriackim biegnącej na rzece Wiśle na odcinku między miejscowościami Wołowice i Tyniec.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska