A+ A A-
Tom:
strona:

Franciszek baron von Hannekart

tytuł honorowego obywatela nadany 17 sierpnia 1819 roku

…ażeby kommissarzom do demarkacji z strony Najjaśniejszego Cesarza Austrii … wyznaczonym prawo obywatelstwa udzielone zostało… (z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191)

Franciszek baron von Hannekart

 

major armii austriackiej, kwatermistrz, przedstawiciel cesarza Austrii w komisji ustalającej granice Wolnego Miasta Krakowa

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) Senatu Rządzącego WMK udzielającego godności honorowego obywatelstwa.

 

Franciszek von Hannekart (Franz Silvius von Hannekart), baron, szambelan, generał armii austriackiej, archiwista. Urodzony 17 maja 1788 r. w czeskim Pilznie, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu. Od 1809 r. na etacie w Sztabie Generalnego Kwatermistrzostwa lwowskiej komendantury wojskowej, w 1816 r. oddelegowany jako przedstawiciel cesarza Austrii towarzyszący komisarzom ds. demarkacji między Austrią, Prusami i Rosją (Królestwem Polskim) oraz Wolnym Miastem Krakowem. W 1818 r. awansowany do stopnia majora. Pozostając w strukturze armijnego kwatermistrzostwa, w 1836 r. objął stanowisko dyrektora Krajowego Archiwum (wojskowego), w 1845 r. awansował na stopień generała majora. W 1848 r. przejął kierownictwo założonego w 1808 r. austriackiego wojskowego magazynu  prasowego „Österreichische Militärische Zeitschrift” (nadal wydawanego). Na emeryturze od 1854 r. Obdarzony cesarskim tytułem szambelana wyższego prefekta zamków, kawaler m.in. rosyjskiego Orderu św. Włodzimierza i szwedzkiego Królewskiego Orderu Miecza. Zmarł 19 sierpnia 1855 r. w Baden k. Wiednia; tam też pochowany na parafialnym cmentarzu św. Stefana, grób niezidentyfikowany.

Tytuł nadany w wyniku poszerzenia uchwały Senatu Rządzącego nr obrad 1379, nr Dziennika Głównego 2632 (ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191) podjętej 17 sierpnia 1819 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Poszerzenie uchwały polegało na włączeniu do niej sześciu uczestników zespołu demarkacyjnego zajmującego się wyznaczaniem granic WMK z ramienia Austrii (ANK, sygn. WM 622, nlb), por. s. 114. Uhonorowanie nastąpiło w związku z zakończeniem prac nad wytyczeniem granic WMK z sąsiadującymi Królestwem Polskim, Austrią i Prusami.

Reprodukcja notki z dziennika „Wiener Zeitung” z 1855 r., nr 200, z informacją, że w Baden 21 sierpnia odbył się uroczysty pogrzeb zmarłego 19 sierpnia byłego urzędnika Franza Rittera von Hannekarta; widok kaplicy na cmentarzu parafialnym św. Stefana w miejscowości Baden k. Wiednia – kaplicę tę wybudowano w roku 1841, jeszcze za życia Franciszka von Hannekarta; spoczął na tym cmentarzu, obecnie identyfikacja grobu nie jest już możliwa.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności