A+ A A-
Tom:
strona:

Fryderyk Adolf Boscamp

tytuł honorowego obywatela nadany 17 sierpnia 1819 roku

 

…ażeby kommissarzom do demarkacji z strony Najjaśniejszego Cesarza Austrii … wyznaczonym prawo obywatelstwa udzielone zostało… (z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191)

Fryderyk Adolf Boscamp

 

urzędnik pruski, radca górniczy, przedstawiciel króla Prus w komisji ustalającej granice Wolnego Miasta Krakowa

 

Odcisk w laku pieczęci Senatu Rządzącego WMK udzielającego godności honorowego obywatelstwa oraz własnoręczny podpis uhonorowanego. 

 

Fryderyk Adolf Boscamp (Karol Fryderyk August Boscamp, Adolf Karol Boscamp), cywilny urzędnik pruski, radca górniczy. Urodzony 28 sierpnia 1763 r. w Lataczu na Bukowinie, w niderlandzkiej rodzinie przybyłej z Prus, syn Karola Adolfa Boscamp-Lasopolskiego, targowiczanina i agenta carskiego, powieszonego w 1794 r. podczas tzw. rewolucji warszawskiej. Po studiach górniczo-hutniczych w Berlinie i odbyciu asesury górniczej w Tarnowskich Górach w 1794 r. stanął na czele tamtejszej Deputacji Górniczej, a w 1800 r. zajął stanowisko dyrektora Urzędu Górniczego w Tarnowskich Górach z tytułem królewskiego radcy górniczego. W latach 1816–1818 z nominacji króla Prus pełnił dodatkowo funkcję komisarza do demarkacji między Austrią, Prusami i Rosją (Królestwem Polskim) oraz Wolnym Miastem Krakowem. Do śmierci rezydował na zamku w Tarnowskich Górach, gdzie znajdowała się też siedziba powołanej przez niego loży masońskiej Silberfels. Członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Kawaler pruskiego Krzyża Żelaznego. Żonaty z wdową z domu von Reitzenstein, następnie wdową Joanną Eleonorą Below. Zmarł 23 marca 1830 r.; pochowany na cmentarzu ewangelickim w Tarnowskich Górach, zlikwidowanym w 1967 r.

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 1379, nr Dziennika Głównego 2632 (ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191) podjętą 17 sierpnia 1819 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Była to wspólna uchwała dla czterech uczestników zespołu demarkacyjnego ustalającego granice WMK: z ramienia Austrii Emanuela Lipowskiego i Emmericha von Blagoevicha oraz z ramienia Prus Fryderyka Adolfa Boscampa i Jana Nepomucena Metticha. Uhonorowanie nastąpiło w związku z zakończeniem prac nad wytyczeniem granic WMK z sąsiadującymi Królestwem Polskim, Austrią i Prusami.

 

Fragment wpisu do Księgi obywatelskiej… WMK; niżej reprodukcja fragmentu mapy sporządzonej w ramach prac demarkacyjnych – tu odcinek granicy między WMK a cesarstwem austriackim położonej na rzece Wiśle między miejscowościami Rusocice i Czernichów; widoczny podpis Fryderyka Boscampa działającego tu z ramienia królestwa pruskiego.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności