Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Kluczowski

Rajca 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557
Burmistrz 1544, 1545, 1554

Joannes Cleczowsky (Kleczowski, Kleczkowski)

Rzemieślnik, konwisarz, kupiec. Do krakowskiego prawa miejskiego musiał zostać przyjęty przed rokiem 1524, skoro w tym roku mógł już poręczać za Jana z Łuczyc przyjmującego krakowskie prawo miejskie. W latach 1536–1544 zasiadał w Sądzie Wyższym Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. W roku 1544 wszedł w skład rady miejskiej na blisko 14 lat. Był trzykrotnie nominowany do rady urzędującej, w której w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Już w pierwszym roku urzędowania dokonywał z ramienia rady rewizji miejskiej topni srebra. Od tego też roku, najpierw z rajcą Kasprem Guccim (nr 353), a od roku 1547 samodzielnie jako prowizor sprawował pieczę nad miejskim arsenałem, za roczną pensją 40 florenów. W latach 1551–1554 wraz z rajcą Bartłomiejem Habichtem (nr 360) nadzorował remonty oraz budowę dróg i mostów. W latach 1554 i 1556 posłował na sejmiki prowincjonalne, natomiast w 1554 roku wraz z rajcą Erazmem Czeczotką (nr 365) posłował na sejm do Lublina. Często delegowano go z ratusza jako reprezentanta interesów miasta w kontaktach z dworem królewskim. Z czasem zarzucił rzemiosło i zaczął trudnić się handlem w spółce z Sebastianem Miączyńskim. Był właścicielem młyna pod Częstochową i papierni Żabikruk na Prądniku, a także domów na Kawiorach i Garbarach. W Krakowie posiadał dwa domy: przy dzisiejszej ul. Szpitalnej oraz przy ul. Sławkowskiej, sprzedany później rajcy Erazmowi Czeczotce. Ożenił się dwukrotnie: z Agnieszką (zmarłą w 1541 roku) oraz z Anną z Szarfenbergów. Zmarł w roku 1557, pozostawił pięcioro dzieci, wśród nich Urszulę, wydaną za rajcę Marcina Urbankowicza (nr 402), Katarzynę poślubioną przez rajcę Walentego Krokiera (nr 387), i Barbarę, żonę rajcy Jana Góry (nr 425).

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1542–1545 strona 406 z wykazem rajców urzędujących nominowanych
na rok 1544, wśród których znajduje się Jan Kluczowski – oraz powiększenie zapisu imienia i konwisarskiej profesji
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 438, s. 406)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1542–1545 strona 406 z wykazem rajców urzędujących nominowanych na rok 1544, wśród których znajduje się Jan Kluczowski – oraz powiększenie zapisu imienia i konwisarskiej profesji (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 438, s. 406)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska