Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Andrzej Węgrzynowicz młodszy

Rajca 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699
Burmistrz 1679

Andreas Węgrzynowic (Węgrzinowicz, Węgrzinowic)

Kupiec sukienny, syn Andrzeja Węgrzynowicza starszego (nr 482), kupca i rajcy krakowskiego, oraz Katarzyny. W latach 1669–1678 piastował urząd ławnika miejskiego. Na rajcę krakowskiego został wybrany w 1678 roku na miejsce po zmarłym Janie Pernusie (nr 530). W radzie miejskiej zasiadał przez 21 lat. Raz tylko, w 1679 roku, wszedł do rady urzędującej i pełnił funkcję burmistrza. Powierzono mu także obowiązki poborcy podatkowego. Jako rajca wziął udział w uroczystym powitaniu w Krakowie nowo obranego króla Augusta II (w 1697 roku), niosąc z pięcioma innymi rajcami baldachim na odcinku od kamienicy „Pod Murzynami” (ul. Floriańska 1), aż po kamienicę Krakiera (ul. Grodzka 1). Był właścicielem kamienicy przy Rynku 24. Ożenił się dwukrotnie. Z pierwszą żoną Katarzyną Szurgoszówną miał pięcioro dzieci: Andrzeja Antoniego (wstąpił do klasztoru reformatów i pełnił funkcję prowincjała), Bonifacego (w zakonie reformatów), Wojciecha Mikołaja (doktora filozofii i proboszcza pilzneńskiego), Jana (zmarłego przed 1717 rokiem we Włocławku) i Katarzynę. Po raz drugi ożenił się w 1686 roku z Elżbietą (zmarła w 1700 roku), córką Stanisława Krauza (nr 540), i miał z nią trzech synów: Stanisława (nr 580), rajcę krakowskiego, Andrzeja, doktora obojga praw i kanonika katedralnego krakowskiego, a także Marcina Karola (zmarłego w 1717 roku), doktora teologii i rektora Uniwersytetu Krakowskiego. Andrzej zmarł przed 27 listopada 1699 roku, kiedy to na miejsce po nim został wybrany do rady Józef Antoni Częczkiewicz (nr 569).

Strona tytułowa pieśni weselnej pióra Stanisława Bieżanowskiego wydanej w Krakowie w 1680 roku,
sławiącej związek małżeński Andrzeja Węgrzynowicza i Elżbiety, córki Stanisława Krauza (nr 540) (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 22129 III, Mag. St. Dr.)
Strona tytułowa pieśni weselnej pióra Stanisława Bieżanowskiego wydanej w Krakowie w 1680 roku, sławiącej związek małżeński Andrzeja Węgrzynowicza i Elżbiety, córki Stanisława Krauza (nr 540) (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 22129 III, Mag. St. Dr.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska