Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Romuald Schedel

Rajca 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704
Burmistrz 1679, 1684, 1686, 1688, 1692, 1695, 1696, 1699, 1701

Georgius Romualdus Schedell (Szedel)

Księgarz, urodzony w roku 1635, syn rajcy Krzysztofa Schedla (nr 481) i Anny z Cieniowiców. Jego ojcem chrzestnym był rajca Krzysztof Słowikowski (nr 465). Jerzy był ławnikiem miejskim w latach 1673–1676. W roku 1677 został rajcą, zajmując miejsce po Mikołaju Fabrysie (nr 535), i urząd ten pełnił przez niemal 28 lat. Dziewięciokrotnie wszedł w tym czasie do rady urzędującej i pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Uczestniczył w pracach komisji typującej nową lokalizację w mieście dla lazaretu. Pełnił funkcję prowizora szpitala Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Szczepańskiej. Był zaangażowany w sprawy obronności miasta w czasie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego. W roku 1697 został delegowany na sejm elekcyjny w Warszawie, opowiedział się za wyborem Augusta II. W czasie najazdu szwedzkiego w roku 1702 nałożono na niego kontrybucję, ale niezbyt wysoką, nie należał więc do najmajętniejszych rajców. W roku 1671 przejął rodzinną księgarnię (drukarnia przypadła jego bratu Mikołajowi). Obaj bracia przez lata prowadzili interesy wspólnie. To w ich drukarni ukazała się pierwsza polska książka kucharska Stanisława Czernieckiego, kuchmistrza wojewody krakowskiego Aleksandra Lubomirskiego. Władysław IV w roku 1676 nadał obu braciom przywilej serwitoratu i przyjął ich jako typografów królewskich. Należała do niego część rodzinnej kamienicy przy Rynku 34C. Jerzy Romuald ożenił się dwa razy: z Cyryllą z Zacherlów i z Anną, córką Jana Zaleskiego (nr 536). Miał trzy córki: Agnieszkę, Annę i Magdalenę. Po jego śmierci zwolnione miejsce w radzie zajął Kazimierz Głuchowski (nr 576).

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragmenty stron 35 i 36 z wpisem dotyczącym wyboru do rady
miejskiej na miejsce po zmarłym Jakubie Reynekierze (nr 531) nowego rajcy Jana Łukaszkiewicza (nr 571), czego dokonano
za kadencji burmistrzowskiej Jerzego Romualda Schedla w 1701 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 35–36)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragmenty stron 35 i 36 z wpisem dotyczącym wyboru do rady miejskiej na miejsce po zmarłym Jakubie Reynekierze (nr 531) nowego rajcy Jana Łukaszkiewicza (nr 571), czego dokonano za kadencji burmistrzowskiej Jerzego Romualda Schedla w 1701 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 35–36)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska