Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Konstanty Derjakubowicz

Rajca 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758
Burmistrz 1729, 1730, 1756

Jacobus Constantinus Deriakubowicz (Deriakubowic)

Kupiec pochodzenia ormiańskiego. Syn Lazara Derjakubowicza (nr 579), kupca i rajcy krakowskiego, i Magdaleny z Auszwicerów. Przy poparciu ojca został wybrany na ławnika miejskiego w 1727 roku. Do rady miejskiej awansował w roku 1729, zajął w niej miejsce zwolnione po śmierci Andrzeja Jana Szafałkowicza (nr 574). Przez 19 lat zasiadał w niej wspólnie z ojcem, co było powodem częstych oskarżeń o nepotyzm. W ciągu blisko 30 lat sprawowania urzędu rajcowskiego tylko trzy razy wszedł w skład rady urzędującej i pełnił funkcję burmistrza. Dochowały się do naszych czasów jego przemówienia, które dowodzą, że bywał reprezentantem miasta przy różnych okazjach. Jako rajca został oskarżony przed sądem królewskim o niegospodarność finansową, został jednak uniewinniony. Po ojcu odziedziczył w 1748 roku kamienicę w Rynku (nr 15), nazywaną czasami „Derjakubowiczowską”. Ożenił się w 1729 roku z Jadwigą z Bruknerów, która po jego śmierci wyszła ponownie za mąż (w 1761 roku) za podkomorzego krakowskiego Józefa Kempskiego. Zmarł w Krakowie 8 listopada 1758 roku. Został pochowany obok rodziców w kościele Mariackim w kaplicy św. Łazarza. Znajduje się tam jego epitafium z brązowego marmuru, ufundowane przez żonę Jadwigę w 1763 roku. Po śmierci Jakuba Konstantego Derjakubowicza jego miejsce w radzie zajął Stanisław Jan Kanty Fachinetti (nr 625).

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 95 z wpisem z 1759 roku
o wyborze do rady miejskiej Stanisława Jana Kantego Fachinettiego (nr 625), gdy jego poprzednik Jakub Konstanty
Derjakubowicz, jak zapisano, „pełniący liczne funkcje publiczne, obdarzony wielkim darem wymowy,
większym niż Tullius [Marek Tullius Cyceron] […] wypełnił wyroki bogów” – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 95)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 95 z wpisem z 1759 roku o wyborze do rady miejskiej Stanisława Jana Kantego Fachinettiego (nr 625), gdy jego poprzednik Jakub Konstanty Derjakubowicz, jak zapisano, „pełniący liczne funkcje publiczne, obdarzony wielkim darem wymowy, większym niż Tullius [Marek Tullius Cyceron] […] wypełnił wyroki bogów” – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 95)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska