Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Chryzostom Włoch

p.o. komisarz Obwodu III 1894 - 1895

                                                         

Z akt magistrackich Rewizje kościołów, bożnic, lokali publicznych pod względem
bezpieczeństwa, nadzór policyjno-budowlano-pożarowy doniesienie komisarza Jana Chryzostoma
Włocha z 1895 r. w sprawie niewybudowania studni przy ul. Szerokiej przy domu modlitewnym
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 7944, s. 389)
Z akt magistrackich Rewizje kościołów, bożnic, lokali publicznych pod względem bezpieczeństwa, nadzór policyjno-budowlano-pożarowy doniesienie komisarza Jana Chryzostoma Włocha z 1895 r. w sprawie niewybudowania studni przy ul. Szerokiej przy domu modlitewnym (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 7944, s. 389)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska