Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Chryzostom Włoch

p.o. komisarz Obwodu I 1897 - 1902

                             

Z akt magistrackich wydane w 1899 r. polecenie w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie
koncesji na ajencję prywatną do stręczenia robotników rolnych i oficyalistów prywatnych oraz wydana
w ślad za tym opinia sporządzona przez p.o. komisarza Jana Chryzostoma Włocha
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 8223, nlb)
Z akt magistrackich wydane w 1899 r. polecenie w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie koncesji na ajencję prywatną do stręczenia robotników rolnych i oficyalistów prywatnych oraz wydana w ślad za tym opinia sporządzona przez p.o. komisarza Jana Chryzostoma Włocha (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 8223, nlb)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska