A+ A A-
Tom:
strona:

Jan

Wójt 1299

Iohannes

Po ojcu Henryku starszym (nr 7) wójt dziedziny Krakowa wespół z braćmi Albertem (nr 8) i Henrykiem młodszym (nr 10). W tej roli i w tym powiązaniu rodzinnym odnotowany w źródłach tylko jeden raz: na dokumencie kasztelana Wierzbięty z roku 1299, gdzie występuje jako świadek, działający wraz Z bratem Albertem. Znamienne, że nie pojawia się już przy ważnym akcie — przywileju dla wójtów krakowskich, wystawianym przez Władysława Łokietka w 1306 roku na ręce braci Alberta i Henryka młodszego. Oznacza to, że Jan wcześniej albo zmarł, albo przekazał braciom wójtostwo i opuścił Kraków. W literaturze bywa on również utożsamiany z innymi osobami o imieniu Jan, występującymi w źródłach jako wójtowie krakowscy, w tym z wójtem krakowskim Jaśkiem, działającym w latach 1289-1290. Nie ma jednak podstaw do uznawania identyczności tych osób (w wypadku Jaśka mamy bowiem do czynienia z funkcją wójta sądowego, pełniącego wyłącznie funkcje sądownicze i niebędącego dziedzicznym właścicielem wójtostwa i jego dochodów, mogącego co najwyżej działać w zastępstwie wójta dziedzicznego - a wójtem dziedzicznym był Jan, więc o tożsamości tych osób nie może być mowy).

Fragment kopii dokumentu wystawionego 25 maja 1299 roku przez kasztelana Wierzbiętę
(oryginał nie zachował się, dokument został oblatowany w księdze grodzkiej 19 czerwca 1581 roku z zapisem wskazującym,
że wśród świadkujących osób byli Albertus aduocatus cracouiensis, Iohannes frater suus –
Albert wójt krakowski, Jan brat – oraz powiększenie zapisu imienia i braterskiego pokrewieństwa
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. Castr. Crac., rel. 8, s. 203–204)
Fragment kopii dokumentu wystawionego 25 maja 1299 roku przez kasztelana Wierzbiętę (oryginał nie zachował się, dokument został oblatowany w księdze grodzkiej 19 czerwca 1581 roku z zapisem wskazującym, że wśród świadkujących osób byli Albertus aduocatus cracouiensis, Iohannes frater suus – Albert wójt krakowski, Jan brat – oraz powiększenie zapisu imienia i braterskiego pokrewieństwa (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. Castr. Crac., rel. 8, s. 203–204)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności