A+ A A-
Tom:
strona:

Henryk młodszy

Wójt 1303 - 1312

Henricus, Heynrich, Heindenrich

Wraz z braćmi Albertem (nr 8) i Janem (nr 9) współdzierżył krakowskie wójtostwo po ojcu Henryku starszym (nr 7). Był zwolennikiem rządów czeskich w Małopolsce. W latach 1311 — 1312 poparł bunt przeciwko Władysławowi Łokietkowi podniesiony przez Alberta. Po jego stłumieniu utracił swój dział w wójtostwie krakowskim. Jego majątek, w tym reprezentacyjna wieża mieszkalna u zbiegu ulic Brackiej i Gołębiej, uległ konfiskacie. Brak w najstarszych księgach miejskich wzmianek o czynnościach urzędowych wójta Henryka młodszego może świadczyć o tym, iż zadowalał się on przychodami z dziedzicznego urzędu, realne sprawowanie władzy oddając przede wszystkim bratu Albertowi. Zmarł bezpotomnie po 1312 roku.

Z kopiariusza biskupstwa krakowskiego Liber Antiquus karty 71v–72, gdzie wpisana kopia aktu
wystawionego 14 czerwca 1303 roku przez Ulryka z Boskowic, starostę czeskiego w ziemi krakowskiej i sandomierskiej,
któremu świadkował Henryk wójt krakowski – oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, sygn. LP 2, k. 71v–72)
Z kopiariusza biskupstwa krakowskiego Liber Antiquus karty 71v–72, gdzie wpisana kopia aktu wystawionego 14 czerwca 1303 roku przez Ulryka z Boskowic, starostę czeskiego w ziemi krakowskiej i sandomierskiej, któremu świadkował Henryk wójt krakowski – oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, sygn. LP 2, k. 71v–72)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności