A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Żywiecki

Rajca 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723
Burmistrz 1713, 1716

Jacobus Zywiecky

Krakowski kupiec działający w branży sukienniczej, przedstawiciel średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej, obecnej w życiu społecznym i politycznym Krakowa co najmniej od końca XVI stulecia. Przodkowie jego pełnili liczne funkcje w mieście, reprezentując głównie krakowskie pospólstwo w ławie sądowej. Dziadek – Stanisław Żywiecki – był właścicielem kramu sukiennego (od 1660 roku), który następnie przeszedł na własność jego potomków, najpierw syna, a w końcu wnuka, Jakuba. Ojcem jego był Jan Żywiecki, ławnik Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim, zaś matką bliżej nieznana Magdalena (zmarła w 1707 roku), mieszczka krakowska. Jakub Żywiecki karierę we władzach miejskich rozpoczął, podobnie jak niegdyś ojciec, wchodząc w skład Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim, w którym był wójtem. Na urzędzie ławnika zasiadał od 1709 roku, kiedy to zwolniło się miejsce po śmierci Mikołaja Schedla, do roku 1711. Do rady miejskiej otrzymał awans w 1712 roku na miejsce po zmarłym Janie Krakierze (nr 545). Zasiadał w niej przez 11 lat. Dwukrotnie powoływano go do rady urzędującej (w latach 1713 i 1716), której członkowie w ustalonej kolejności pełnili funkcję burmistrza. Był właścicielem kamienicy przy ul. Brackiej 10. W 1709 roku ożenił się z Elżbietą, córką Zygmunta Jana Zaleskiego (nr 563), rajcy krakowskiego, i Elżbiety z Krakierów. Jakub zmarł przed 18 lutego 1723 roku. W radzie miejskiej został zastąpiony przez Jana Dzianottiego (nr 597).

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 43 z wpisem z 1712 roku o wyborze do rady
miejskiej na miejsce po zmarłym Janie Krakierze (nr 545) Jakuba Żywieckiego, który, jak zapisano, „pojął za żonę wnuczkę
swojego poprzednika, był człowiekiem mężnej postury i obdarzonym wielkimi zdolnościami, dzięki którym mógł kontynuować
pracę swoich poprzedników” – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 43)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 43 z wpisem z 1712 roku o wyborze do rady miejskiej na miejsce po zmarłym Janie Krakierze (nr 545) Jakuba Żywieckiego, który, jak zapisano, „pojął za żonę wnuczkę swojego poprzednika, był człowiekiem mężnej postury i obdarzonym wielkimi zdolnościami, dzięki którym mógł kontynuować pracę swoich poprzedników” – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 43)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności