A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Zaleski

Rajca 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759
Burmistrz 1713, 1716, 1719, 1726, 1729, 1731, 1732, 1734, 1735, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1752

Josephus Zalesky

Kupiec sukienny. Należał do trzeciego pokolenia Zaleskich we władzach administracyjnych miasta. Był synem rajcy Zygmunta Jana (nr 563) i Elżbiety z Krakierów, a wnukiem rajcy Jana (nr 536). Po raz pierwszy został wybrany do ławy miejskiej w 1711 roku. Po śmierci Wojciecha Srebrnickiego (nr 567) awansował w roku 1712 na urząd rajcy. Do rady urzędującej, której członkowie pełnili w przyjętej kolejności funkcję burmistrza, był wybierany osiemnastokrotnie, ostatni raz w 1752 roku. Pełniąc godność prowizora kościoła Mariackiego, asystował przy sporządzaniu inwentarza zakrystii tej świątyni w marcu 1748 roku. Był właścicielem dużego majątku, wycenionego na 30 000 złotych, na który składały się między innymi kamienice: przy Rynku 22, „Hippolitowska” (naprzeciw cmentarza kościoła Mariackiego, pl. Mariacki 3) i „Krakierowska” (przy ul. Grodzkiej 1), w której znajdował się sklep korzenny. Dodatkowo po zmarłym w 1706 roku ojcu Zygmuncie Janie przejął trzy kramy sukienne. Ożenił się z Magdaleną (w 1713 roku), wdową po Władysławie Grądkowskim, ławniku krakowskim. Pozostawił synów Franciszka (wstąpił do zakonu jezuitów) i Jana, a także córkę Agnieszkę, wydaną za Franciszka Gerardiniego. Zmarł przed 27 sierpnia 1759 roku. Na urzędzie rajcy zastąpił go Tomasz Kikulinus (nr 627), wybrany dopiero w 1764 roku.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1729–1736 fragment strony 477 z wykazem rajców urzędujących
nominowanych na rok 1731, wśród których znajduje się Józef Zaleski – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 477, s. 477)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1729–1736 fragment strony 477 z wykazem rajców urzędujących nominowanych na rok 1731, wśród których znajduje się Józef Zaleski – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 477, s. 477)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności