Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Tomasz Marcinkowski

Rajca 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726
Burmistrz 1711

Thomas Mercinkowski

Kupiec, przedstawiciel znanej krakowskiej rodziny mieszczańskiej. Pochodził z Suraża, do krakowskiego prawa miejskiego został przyjęty w 1689 roku. Od listopada 1702 roku zasiadał w quadragintaviracie. Tego roku wchodził także w skład specjalnej komisji, która została powołana w celu otaksowania majątku poszczególnych mieszczan i wyegzekwowania od nich należności przeznaczonych na zapłatę kontrybucji dla Szwedów. Po raz ostatni jako jeden z 40 Mężów został odnotowany w 1709 roku. W międzyczasie – w 1705 roku – obrano go ławnikiem Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w miejsce Kazimierza Głuchowskiego (nr 576), który dostał się do rady miasta. W 1710 roku został ławnikiem miejskim. Jeszcze w tym samym roku awansował na urząd rajcy, na miejsce po zmarłym Krzysztofie Krauzie (nr 544). W radzie zasiadał przez prawie 17 lat, w 1711 roku wszedł w skład rady urzędującej i pełnił funkcję burmistrza. Był właścicielem kamienicy przy ul. Floriańskiej 3. Posiadał kram żelazny, z którego odprowadzał co roku czynsz w wysokości 160 złotych polskich. Zmarł w 1726 roku; na jego miejsce do rady dostał się Franciszek Soldadini (nr 602).

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragmenty stron 42 i 43 z wpisem
dotyczącym wyboru do rady miejskiej w 1710 roku, po śmierci rajcy Krzysztofa Krauza (nr 544), nowego rajcy
Tomasza Marcinkowskiego, który był, jak zapisano, „mężem wielkiej dobroci i pobożności, kochającym rodzinę
i miłosiernym, nigdy nie odmawiającym pomocy potrzebującym” – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 42–43)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragmenty stron 42 i 43 z wpisem dotyczącym wyboru do rady miejskiej w 1710 roku, po śmierci rajcy Krzysztofa Krauza (nr 544), nowego rajcy Tomasza Marcinkowskiego, który był, jak zapisano, „mężem wielkiej dobroci i pobożności, kochającym rodzinę i miłosiernym, nigdy nie odmawiającym pomocy potrzebującym” – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 42–43)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska