Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Gabriel Ochocki starszy

Rajca 1615, 1616
Burmistrz 1615

Gabryel Ochocky

Kupiec sukienny. Do krakowskiego prawa miejskiego został przyjęty w roku 1593, podając Lelów jako miejsce, z którego przybył (rodzina wywodziła się prawdopodobnie z Ochocic w Sieradzkiem). Od roku 1609 był ławnikiem sądowym. Do rady miejskiej został powołany przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego w roku 1615. Z uwagi na szybką śmierć tylko jeden raz zdążył wejść w skład razy urzędującej i pełnić w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Ożenił się z Elżbietą. Był właścicielem kamienicy przy Rynku (nr 12A). Egzekutorem jego testamentu był Maciej Wojeński (nr 472). Miał kilkoro dzieci. Jeden z synów, Gabriel, późniejszy rajca (nr 491), też miał syna o takim imieniu, również rajcę (nr 542). Inny, Piotr, w latach 1649– –1652 był ławnikiem miejskim w Krakowie, a potem stolnikiem grabowieckim; wraz z bratankiem Stanisławem na sejmie w 1681 roku odzyskali szlachectwo za zasługi w czasie walk ze Szwedami. Kolejny z synów, Sebastian, również był ławnikiem krakowskim, pozostał w stanie mieszczańskim i trudnił się handlem. Z kolei Hieronim, doktor praw, studiował na Uniwersytecie Krakowskim, w Padwie i Rzymie, oddał się karierze kościelnej, był kanonikiem kolegiaty Wszystkich Świętych, miał kanonię w Wiślicy i probostwo w Stróżyskach. Gabriel Ochocki pozostawił też córki: Barbara Aleksandra została żoną Macieja Wojeńskiego, rajcy, doktora medycyny i rektora Uniwersytetu Krakowskiego, a Anna wstąpiła do klasztoru Norbertanek w Imbramowicach. Gabriel Ochocki zmarł w roku 1616. Jego miejsce w radzie zajął Mikołaj Pernus (nr 469).

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1612–1621 strona 632 z wykazem rajców urzędujących wybranych na rok 1617,
wśród których wymieniono dotychczasowego ławnika Mikołaja Pernusa (nr 467) wybranego na miejsce po
zmarłym rajcy Gabrielu Ochockim – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 458, s. 632).
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1612–1621 strona 632 z wykazem rajców urzędujących wybranych na rok 1617, wśród których wymieniono dotychczasowego ławnika Mikołaja Pernusa (nr 467) wybranego na miejsce po zmarłym rajcy Gabrielu Ochockim – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 458, s. 632).
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska